TOR LEIF PEDERSENEIRIK BREKKE (foto)

Etter at en liten jente ble bitt av en hund som sto bundet utenfor en butikk i Austevoll for tre måneder siden, satte Bergens Tidende søkelys på hundeparkeringen ved de store butikksentrene i Bergen.

Kritisk

Flere av dem hadde laget innretninger for å kanalisere hundeparkeringen utenfor handlesentrene. Men den kjente biologen og hundetreneren Rune Fjellanger på Os var ikke nådig i sin kritikk av dette fenomenet. Fjellanger ville helst forby at hunder bindes og forlates av sine eiere utenfor butikksentrene.

— Det burde i hvert fall ikke være tillatt at det settes opp egne innretninger som ikke er tilstrekkelig skjermet og tilbaketrukket. Jeg vil anbefale at det ikke lages slike innretninger uten at de er nødvendig sikret. Årsaken er at de kan bidra til at det skjer tragedier, uttalte Fjellanger til BT for tre måneder siden.

I en rundspørring hos flere kjøpesentre i forbindelse med den nevnte reportasjen, stilte lederne for kjøpesentrene seg åpne for å legge bedre til rette for å unngå tragedier ved at barn blir bitt av hund parkert utenfor sentrene. Ved en tilsvarende spørrerunde denne uken, er det oppløftende svar å få.

Oasen på topp

Driftsleder Svein Åge Davidsen ved Oasen sier til BT at der hadde man båser for hundeparkering plassert et godt stykke fra inngangspartiet.

— Etter biteepisoden i vår og Rune Fjellangers alvorsord i BT i den forbindelse, besluttet vi å ta et enda større ansvar enn det vi allerede hadde tatt. Vi hadde satt opp bur for hunder et stykke fra hovedinngangen. Dette har vi forbedret. Et høyt gjerde som barn ikke kan klatre i er montert rundt båsene slik at hundene står skjermet mot kontakt. Gjerdet skal for øvrig flyttes slik at det blir enda større avstand til hundene. Anlegget ligger skjermet under store trær. Dette og tak over båsene gjør at hundene er skjermet mot varm sommersol. Dessuten er området videoovervåket av vekterne på senteret, sier Danielsen.

— Det har hendt at vekterne kaller opp eiere over høyttaleranlegget i senteret dersom hunder er blitt stående ekstra lenge i båsene og er blitt stresset. De har også gitt vann til hunder på varme dager. Vi skal forbedre anlegget enda mer ved å montere diverse informasjonsskilt, sier Danielsen.

Bygger ut

Det foregår utbygging av de fleste store kjøpesentrene i Bergen. Dette gjør at hundeparkeringsanlegg ikke er kommet på plass enda alle steder. Men de kommer.

Ved Åsane senter sier driftsleder Frode Sæbø at når utbyggingen er ferdig i midten av neste måned, skal man diskutere forbedring av den eksisterende hundeparkeringen.

Ved Øyrane Torg er utvidelsesarbeidet ventet ferdig i november. - Innen den tid skal vi ha ferdigdrøftet planene for nytt inngangsparti, forteller markedskoordinator Mona Rasmussen. - Ledelsen har fått et utkast til hundeparkering. Hvis tanken får tilslutning, kommer vi til å ta kontakt med Fjellanger om utformingen av innretningen, sier Rasmussen.

Trond Pedersen ved Gullgruven forteller at ombyggingen blir ferdig i august. Deretter vil det bli etablert egen hundeparkering. - Vi har notert oss argumentene til Fjellanger og vil ta hensyn til dem ved utformingen at anlegget, sier Pedersen.

Inviterte Fjellanger

Nyansatt senterleder Knut Eliassen ved Lagunen forteller at de leste BT-reportasjen i vår. Etterpå inviterte de Fjellanger til å gi dem råd.

— I tråd med hans anbefalinger har vi laget planer for et hundeparkeringsanlegg plassert et stykke fra hovedinngangen. Her skal vi montere bur som gjør det umulig for barn å komme i nærkontakt med hundene. Dette vil bli gjort like etter at fellesferien er avsluttet, sier Eliassen.

— Ved Vestkanten ble det montert båser for hundeparkering på et rolig sted langt fra hovedinngangen for 11 år siden. Dette har fungert uten problemer i alle disse årene. Vi føler derfor ikke behov for å forbedre anlegget, sier markedsdirektør Ola Martin Rongved ved Vestkanten.

TRYGGHET: Familien (fra venstre) Charlotte, Turid og Terje Nagelsen synes det er et flott tiltak at det er montert et trygt parkeringsanlegg for hunder utenfor Oasen. - Kjempebra. Vi føler trygghet når vi forlater Tinka her, sier de.