EIRIK MELING

Statistisk sentralbyrå har offentliggjort tallene for trafikkulykker i Norge første halvår i år. Sammenliknet med samme periode i fjor er trenden positiv.

— Dette er veldig gledelig. Det viser at arbeidet vi gjør nytter, sier Leif Agnar Ellevset, direktør i Trygg Trafikk.

Aksjoner med fokus på trafikksikkerhet, prikkbelastning på førerkort og nye veier på trafikkfarlige strekninger, peker han på som de viktigste årsakene.

Dessuten er små barn tryggere i bil nå. Statens vegvesen har hatt fokus på dette de siste årene og melder at i 2002 var 70 prosent av barn mellom null og fem år forsvarlig sikret. I dag er 82 prosent godt nok sikret. Ellevset forteller at vi nå ser resultater av arbeidet; til nå i år har ingen barn omkommet i bil.

— Normalt burde det være rundt fem slike dødsfall til nå i år. Det viser at kampanjer for å bedre sikkerheten nytter, sier direktøren.

Tror media er årsaken

Familien Bjørge Andersen fra Fyllingsdalen har nettopp kjøpt nytt bilsete til deres tre år gamle sønn, Henrik. De føler han sitter trygt.

— Vi fikk en opplæring da vi kjøpte setet. Det viktige er å vite hvordan selen skal festes til setet, sier pappa Kristian Andersen.

Han mener man må være bevisst hvordan bilsetet fungerer.

— Om det blir brukt feil kan det jo bli en fare for ungen, sier han.

Andersen mener at det ikke nødvendigvis er Trygg Trafikk sine kampanjer som får folk til å oppføre seg i trafikken.

— Jeg tror heller det er medias fokus på trafikksikkerhet og ulykker som får folk til å være mer bevisst i trafikken, sier han.

- Flinkere ungdom

Mens utviklingen i Hordaland er på det jevne er Sogn og Fjordane er fylket hvor utviklingen har vært best i år. Det har vært færre ulykker, dødsfall og særlig antall skadde enn landsgjennomsnittet. Fylket har 40 prosent færre trafikkskadde til nå i år.

Audun Heggestad er Trygg Trafikks fylkessekretær i Sogn og Fjordane. Han tror nedgangen delvis skyldes deres arbeid for å lære ungdom trafikksikkerhet.

— Vi har nå mye færre ulykker hvor unge er involvert, og det er veldig gledelig. Særlig fordi vi lenge har jobbet målrettet mot ungdom i skolen for å lære dem trafikksikkerhet, sier Heggestad.