I snart ett år nå har fire par fartsputer ligget i Hagerups vei på prøve.

— Sammenlikninger med undersøkelser fra tidligere år, viser gode resultater med hensyn til trafikksikkerhet, opplyser Johnny Sjåstad hos Statens vegvesen. Sjåstad er prosjektansvarlig for det såkalte Landås-prosjektet, et samarbeid mellom Bergen kommune og Statens vegvesen. Målet er gjøre det tryggere å ferdes langs noen av de mest ulykkesbelastede strekningene i bydelen.

— Nå legger vi fartsputer også i resten av Hagerups vei, og så forsyner vi Nattlandsveien med opphøyde gangfelt på strekningen fra Tide Buss til krysset ved Hagerups vei, sier Johnny Sjåstad.

Forskning

Slike fartsputer legges vanligvis i betong. Men Landås-prosjektet er egentlig et forskningsprosjekt. Derfor vil veivesenet også forsøke å legge noen fartsputer i asfalt for å se om det blir forskjeller i slitasje og vedlikehold.

Sjåstad forteller at veivesenet har planer om rundkjøring i krysset Hagerups vei/Wilhelm Bjerknes vei, altså der vi kjører av mot Sletten senter og Bergenshallen. Men her har man bestemt seg for å vente til anleggsarbeidene med Bybanen kommer forbi. Bybanen går inn i tunnel på Wergeland og passerer under Hagerups vei før den dukker opp bak bensinstasjonen som ligger i veikrysset.

Sykkelfelt

Syklistene blir også godt ivaretatt i Hagerups vei. De vil få egne skiltede felt på begge sider av veien. Minstebredden er 1,3 meter, men Sjåstad opplyser at syklistene på mye av strekningen vil få hele 1,5 meters bredde.

De opphøyde gangfeltene i Nattlandsveien vil være midlertidige mens det arbeides videre med en reguleringsplan for strekningen. Fartsgrensen der blir satt ned fra 50 til 40 kilometer i timen.

Parallelt med Statens vegvesen har Bergen kommune lagt fartshumper i den kommunale Wiers Jensens vei, og satt fartsgrensen ned fra 50 til 30 km/t.

PUTER: Slik ser fartsputene i Hagerups vei ut. Til sammen åtte par skal legges ut på hele strekningen, pluss en opphøyd fotgjengerovergang ved bensinstasjonen nær krysset mot Storetveitveien.
Christiansen, Roar