I Laksevåg bydel er følgende vann trygge etter ismåling fredag 27. desember:

Bjørndalstjern TRYGG

Klasatjørn TRYGG

Kiplevann TRYGG

Stølevann TRYGG

Yste Rotatjørn TRYGG

Iste Rotatjørn TRYGG

Kongstjørn TRYGG

Kattatjørn TRYGG

Hetlevikstjørn TRYGG

Vardevann TRYGG

Stemmegardsvann TRYGG

Tennebekktjern TRYGG

Kontaktperson er bydelsgartner Frank Johansen, telefon: 55 34 29 42 eller 48232205.

Vær oppmerksom om at forholdene kan endre seg raskt. Gå ut på isen bare dersom skiltingen i området viser at det er trygt.