Bergen kommune oppfordrer deg til også å følge med i den lokale skiltingen ved vannene.

Kommunen minner om at is på vann er et naturfenomen, og at en derfor generelt må opptre varsomt når det er mye snø på et vann, ettersom en da ikke ser underlaget.

Klikk på linken til høyre på siden for å lese listen fra Bergen kommune. Trygge vann er merket med TRYGG.