– Er det blitt farligere å ferdes i trafikken?

– Ja, det er mange flere trafikanter på veiene samtidig – bilister, motorsyklister, syklister og fotgjengere, trafikantene er tettere på hverandre og det går fortere. Jo tettere trafikken er, desto større sjanse for ulykker. Mange kjører for tett i forankjørende og mister dermed oversikten og muligheten for å stanse tidsnok. Altfor mange kjører fortere enn tillatt. Spør du dem om de har liten tid, svarer de nei. Likevel kjører de for fort. Alt dette gjør at risikoen for ulykker er høyere enn før.

– Hva er det største sikkerhetsproblemet i trafikken?

– For høy fart og at folk bryter trafikkreglene. Spør du folk om de synes det er galt å stjele fra butikker, svarer alle ja. Spør du de samme menneskene om de synes det er galt å bryte trafikkreglene, sier svært mange at det er OK. Manglende respekt for trafikkreglene er den største ulykkesutløseren.

– Er bergenserne flinke nok til å kjøre på glatte veier?

– Nei. Fordi det er så sjelden is og snø på veiene, får bilførerne for liten trening i glattkjøring. Mange bergensere trykker på bremsepedalen hvis de blir usikker, i stedet for å trykke inn kløtsjpedalen og styre bilen. Alle bør trene på glattkjøring, gjerne på en glattkjøringsbane.

– Er brøytingen/saltstrøingen god nok?

– Jeg skulle mange ganger ønsket at det var bedre brøytet eller saltet bedre på tilførselsveiene til motorveiene.

– Vogntog har vært innblandet i en del alvorlige trafikkulykker i vinter?

– Ja, spesielt har det skjedd når veiene har vært glatte. En del kjører på sommerdekk og uten kjetting på glatte veier. Det kan føre til ulykker. Om dette skjer oftere med utenlandske vogntog enn norsk, har jeg ikke tall på.

– Kjøring dagen derpå etter stort alkoholinntak er både risikabelt og utbredt blir det hevdet?

– Ja, dessverre er det utbredt. Altfor mange bommer på dette og tror de blir edru nok til å kjøre 10 til 12 timer etter de har sluttet å innta alkohol. Det er helt feil. Et helt døgn kan det ta før du er helt edru. I hvilken grad du er edru, avhenger av hvor stor promillen var og hvor høy forbrenning du har. Med en promille på 2 – som ikke er uvanlig etter en helaften på byen – kan det ta et helt døgn for å bli helt edru.

Sunde, Helge