– Legar skal redda liv. Ved å bevisst oversjå sjåførar med sviktande helse, så set dei derimot liv i fare, påpeikar Aase.

Samstundes har han ei viss forståing for praksisen.

– Enkelte lege/pasient-forhold går 40 år tilbake. Då skjønar eg at det kan vera vanskeleg for ein lege å bidra til at pasienten mistar førarkortet sitt. Likevel må han sjølvsagt gå til eit så dramatisk steg, dersom pasienten ikkje er skikka som sjåfør.

Aase fortel at bilen for mange er den viktigaste eigedelen dei har i livet – særleg gjeld dette eldre folk.

– For mange år sidan jobba eg på det som den gong heitte Biltilsynet. Då møtte eg eit eldre ektepar, der mannen kom for å levera inn førarkortet sitt. Han gav klart uttrykk for at det var den verste dagen i livet hans. Terskelen for å levera inn førarkortet på eige initiativ er svært høg, og det står stor respekt av dei som har så stor grad av sjølvinnsikt, seier Aase.