— Det var bare en hobby, sa mannen da han i fjor ble dømt for å ikke ha ført regnskap for verkstedet.

Retten var uenig og dømte han til 18 dagers fengsel.

Nå er han tiltalt for noe atskillig mer alvorlig: Grovt bedrageri av nesten 1,1 million trygdekroner.

Kom på uanmeldt kontroll

Ifølge dommen fra i fjor og den nye tiltalen leide mannen lokaler og drev verksted fra 1997 og frem til 2006-2007. Der reparerte han biler mot betaling.

Mannen ble avslørt da Hordaland fylkesskattekontor kom på uanmeldt kontroll på verkstedet i juni 2006. I februar fikk mannen beskjed om at han ville få krav om både merverdiavgift og skatt for disse årene.

Han ble også tiltalt for brudd på regnskapsloven. Han forklarte selv i retten i fjor at arbeidet ikke hadde større omfang enn at han mente det ikke var næringsvirksomhet. Derfor førte han ikke regnskap, tok ikke vare på bilag, leverte ikke næringsoppgaver og tok heller ikke så nøye på merverdiavgift og skatt.

- Betydelige inntekter

Politiet kunne ikke dokumentere hvor store inntekter mannen hadde. Men de hadde oversikt over en del faste utgifter, som leie av lokaler og strøm. Disse utgiftene lå årlig mellom 82.000 og 142.000 kroner.

«Sett i forhold til de årlige utgiftene må tiltalte ha hatt betydelige inntekter ved siden av uføretrygd ...»

Mannen sa i retten at han som regel jobbet tre-fire timer de fleste dager på verkstedet, og tok fra 250 til 350 kroner timen.

Ut fra dette beregnet retten at han kan ha hatt en årsinntekt på rundt 200.000 kroner på verkstedet.

Retten avviste at det kunne kalles «hobbyvirksomhet». Derfor ble mannen i mai i fjor dømt til 18 dager ubetinget fengsel for ikke å ha ført regnskap.

Krever tilbake over 800.000

I slutten av november må mannen møte i retten nok en gang, denne gang tiltalt for grovt bedrageri av nesten 1,1 million kroner.

Opprinnelig dekket anmeldelsen fra NAV svart arbeid helt tilbake fra ca. 1990. Men etter det BT forstår ble tiltalen redusert til ti år av bevismessige årsaker.

Strafferammen for grovt bedrageri er seks års fengsel. Det er ikke all verdens rettspraksis fra dommer der beløpet ligger rundt millionen og bedrageriet har pågått over lang tid. I vår ble to menn dømt til åtte måneders fengsel for trygdebedrageri av millionbeløp. Men det er også eksempler på godt over ett års fengsel for lignende beløp.

Påtalemakten vil også kreve at mannen i 60-årene betaler tilbake over 800.000 kroner til NAV.

- Urimelig tiltale

— Det er en litt tragisk sak, som går langt tilbake i tid, sier mannens forsvarer, advokat Erik Ulvesæter.

— Vi har klaget på etterberegninger av skatt og tilbakebetalingskravet fra NAV, sier han.

Ulvesæter er kritisk til at tiltalen legger til grunn at mannen har hatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid i alle disse årene.

— Vi mener det er urimelig, og at han ikke har hatt den evnen. Han forteller at verkstedet var en hobbyvirksomhet for ham. Han erkjenner derfor ikke straffskyld, sier han.