Hordaland skiller seg ikke ut med antall saker sammenlignet med resten av landet, men snittbeløpet pr. sak er høyere. I 2013 var beløpet 242.000 kroner gjennomsnitt, nesten en dobling siden 2011.

— Hordaland har større saker. Å spekulere i årsaken, er vanskelig, men vi er veldig opptatte av å prioritere de største sakene, sier avdelingsdirektør i NAV Kontrollvest, Gerda Baustad Sirnes.

De fleste er sakene gjelder dagpenger. Hovedandelenav dem som er anmeldt i Hordaland er mistenkt for å ha hatt inntekt uten åmelde fra til NAV, samtidig som de har mottatt dagpenger,arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon.

Svindel for 1,1 millioner kroner

Den største saken fra i fjor gjelder svindel av uførepensjon på over 1,1 millionerkroner. Personen er mistenkt for å ha vært i jobb samtidig som han mottok fulluførepensjon.

Nav opplyser at som hovedregel vil trygdebedrageri med et omfang på over 85.000 kroner og over blistraffet med ubetinget fengsel.

En person i Hordaland ble i 2013 dømt tilfengsel i fire måneder for å ha svindlet til seg rundt 433.000 kroner ienslig forsørgerstønad. I tillegg må også beløpet betales tilbake.

— Vi er fornøyde med at det kommer dommer i saken og at straffene er strenge. Det gir et viktig signal. Dette er svindel av fellesskapets midler og medpå å undergrave tilliten til velferdssystemet, sier Sirnes.

Flere sykepengesaker

Nav melder at de er blitt mer effektive iå utrede saker der de mistenker trygdesvindel.

Sammenlignet med året før, er det også flere anmeldte sykepengesaker. Det er saker hvor personer oppgir for høy inntekt eller jobber mens de er sykemeldte, så de får mer sykepenger. Beløpet har økt fra 3,1 milioner kroner i 2012 til 4,4 millioner kroner i 2013.