MAGNUS VOLLSETmagnus.vollset@bt.no Bare i Telemark, Finnmark og Troms er brukerne mindre fornøyde enn i Hordaland. — Vi har hatt en bedring alle de tre årene brukerundersøkelsen har vært gjennomført. Det er gledelig. At vi ligger under landsgjennomsnittet, er ikke så kjekt, sier fylkestrygdedirektør Anneliise Korttila Flodsand til Bergens Tidende. For lang saksbehandling I alt 16.600 personer har vurdert ulike deler av servicen på Trygdekontorene. På en skala fra 1 til 100 er landsgjennomsnittet 65 poeng. Hordaland fylke scorer 62 poeng.Brukerne i Hordaland er mest fornøyd med at saksbehandlerne snakker et forståelig språk, og at de er innstilte på å yte service.Samtidig mener brukerne at åpningstiden er for kort, og at saksbehandlingen tar altfor lang tid.- Det er merkelig. Vi har samme åpningstider som resten av landet, og saksbehandlingen går raskere enn før, kommenterer Flodsand.I gjennomsnitt bruker Trygdekontorene i Hordaland to måneder og tre uker på å behandle en sak. Høye forventninger - Det kan ha med forventningene å gjøre, tror fylkestrygdedirektør Flodsand.Hun viser til at de som bruker trygdekontorene er mer positive enn dem som ikke har vært i kontakt med etaten.Flodsand lover likevel at Trygdekontorene skal bli bedre: - Jeg vil personlig reise rundt og snakke med hver ansatt i fylket. Vi vil fortsette med lokale spørreundersøkelser hos hvert enkelt trygdekontor. Jeg kommer også til å kontakte de fylkene som gjør det bedre i undersøkelsen for å høre om de har noen tips, sier Flodsand til Bergens Tidende. Like bra som politiet Sammenliknet med andre offentlige etater kommer Trygdekontorene godt ut. På en skala fra 1 til 100 får både trygdekontorene og det lokale politiet 65 poeng. På plassene bak følger ligningskontoret (59 poeng), rådmannens kontor (52 poeng) og teknisk kontor (48 poeng). Sosialkontoret og arbeidskontoret kommer dårligst ut med henholdsvis 46 og 45 poeng. Brukerundersøkelsen fra Norsk Gallup er en årlig undersøkelse som blir gjort på oppdrag av Rikstrygdeverket.