For å dekke svindelen, registrerte hun utbetalingene på andre medlemmer i Folketrygden.

Totalt beløpet svindelen seg til 131.000 kroner som hun fordelte på 17 forskjellige personnumre. Underslaget fant sted i perioden juni 1998 til januar 2002.

Nå har Bergen tingrett dømt kvinnen for grovt underslag. I dommen fastslår tingretten at kvinnen har grovt utnyttet arbeidsgiverens tillit, og skriver videre at det må reageres strengt når offentlig ansatte underslår fellesskapets midler.

Likevel ble straffen satt til samfunnstjeneste i 120 dager. Det var kvinnen selv som ba retten om å få slippe fengsel, blant annet av hensynet til sin datter.

34-åringen, som nå er rusfri og har fått seg annet arbeid, må også betale tilbake 131.000 kroner til Fylkestrygdekontoret i Hordaland.