BJARNE KVAM

En av de hovedsiktede — en 19 år gammel jente som er søster til en av de tiltalte i Åsane-saken - reiste rett til Syden med familien.

— Familien ønsket å reise bort mens Åsane-saken pågår, og vi var kommet så langt i etterforskningen fredag at det var forsvarlig å løslate alle fire, opplyser kriminalsjef Svein Erik Krogvold til Bergens Tidende.

— Er det fortsatt grunn til å mistenke dem for å ha forsøkt å påvirke vitnet?

— Ja, siktelsene opprettholdes. Den videre etterforskningen vil avklare om det er grunnlag for mistanken. Det er mange forhold inne i bildet her, men ut fra det som ble sagt da fornærmede ble jult opp, mener vi at det var forsøk på vitnepåvirkning.

Det var forrige mandag at fire ungdommer trengte seg inn i leiligheten til et av vitnene i Åsane-saken, en kvinne som bor i Myrdalsskogen. Inntrengerne var bevæpnet med slagvåpen og raserte deler av leiligheten og skamslo vitnet så hun måtte på Legevakten.

Alle de fire ungdommene er siktet etter en svært alvorlig paragraf som setter forbud mot å hindre rettsprosessen, med strafferamme på ti års fengsel.En av inntrengerne er søster til tiltalt nr. 2 i Åsane-saken Han forklarte seg i retten i dag.

— Jeg forstår ikke hvorfor min søster skulle angripe henne. Denne damen skal jo vitne til min fordel, sa han.