Et enstemmig kjæremålsutvalg i Gulating lagmannsrett har bestemt at bare den delen som gjelder vanskjøtsel skal slippes igjennom når ankesaken kommer opp 21. juni neste år.

— Ut fra omstendighetene kom ikke dette som noen overraskelse, sier advokatens forsvarer, Erling O. Lyngtveit, til BT.

- Klanderverdig

Bergensadvokaten ble dømt for å ha fått en klient av seg til å komme hjem for å roe ned sønnen. Med klienten til stede mener retten at advokaten truet sin egen sønn på livet.

— Denne delen av saken er ugrei. Det var en ytterst klanderverdig opptreden av tiltalte det som skjedde. Det kom en del tåpelige utsagn, sa advokatens forsvarer i retten.

Bergen tingrett dømte 14. oktober bergensadvokaten til 90 dagers betinget fengsel for trusler og vanskjøtsel av sin sønn. Retten frifant ham for vold og for vanskjøtsel av samboeren.

Statsadvokaten anket denne delen av dommen. Lagmannsretten har sluppet denne delen av saken gjennom.

— Bestemmelsen om vanskjøtsel og mishandling av familien er det lite rettspraksis på. Sånn sett er det viktig at denne saken kommer opp i sin helhet, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal til BT.