I en telefonsamtale med Røssland etter at at Bergens Tidende offentliggjorde den første artikkelen om Sørensens kontroll med partiet, advarte han sentralstyret i Frp om å kjøre noen eksklusjonssak mot Arvid Blommedal.

Kontrollerer 150 Frp-ere

Liv Røssland, som også sitter i Frps sentralstyre, bekrefter overfor Bergens Tidende at hun er blitt kontaktet av Sørensen.

— Jeg har fått en telefon, men ønsker ikke å kommentere innholdet, sier Røssland.

BT vet fra andre kilder at Terje Sørensen sa at han og Blommedal kontrollerte 150 medlemmer i Bergen Frp. Dette kunne brukes til å opprettholde full kontroll i lokalpartiet selv om Arvid Blommedal skulle bli ekskludert.

Blommedal står svært utsatt til etter at det i flere brev til generalsekretær Geir Mo er avdekket en svært tett kontakt mellom Blommedal og Terje Sørensen.

Sørensen ble ekskludert for 10 år siden. Kontakt med ekskluderte partimedlemmer med det siktemål å oppnå innflytelse i Fremskrittspartiet, er eksklusjonsgrunn i følge generalsekretær Geir Mo i Fremskrittspartiet.

Det er ikke første gang Røssland er blitt kontaktet av Sørensen den siste tiden.

For noen uker siden skal Sørensen ha ringt til Røssland og tilbudt seg å mekle mellom henne og Arvid Blommedal. Han skulle bidra til å roe ned Blommedal, som i følge Sørensen var litt ute av kontroll. Også innholdet i denne telefonsamtalen er brakt videre til partiets sentrale ledelse.

Unngår Sørensen

Etter det BT kjenner til skal Geir Mo kjenne til innholdet i telefonsamtalene mellom Røssland og Terje Sørensen.

Også stortingsrepresentant Karin Woldseth har fått en telefon fra Sørensen. Woldseth har i motsetning til Røssland i perioder samarbeidet med Sørensen. Hun skal etter at hun ble stortingsrepresentant i fjor høst ha unngått direkte kontakt, men ved en anledning i høst møtte hun blant andre Sørensen og andre av kuppmakerne i Frp for å diskutere nominasjonen til kommunevalget.

I telefonsamtalen med Sørensen skal også Woldseth ha blitt fortalt om Sørensens og Blommedals kontroll med bergenspartiet.

Røssland skal i helgen også ha blitt kontaktet av Arvid Blommedal som har bedt henne gå sammen ut med han og avkrefte at Blommedal hadde full kontroll med Bergenspartiet. Røssland skal ha avvist denne anmodningen.

Da BT kontaktet Arvid Blommedal i går ettermiddag ønsket han ikke å kommentere innholdet i denne artikkelen eller tidligere artikler om situasjonen i Bergen Frp. Arvid Blommedal har tidligere uttalt til BT at han ikke har hatt kontakt med Terje Sørensen.

FULL KONTROLL: På nominasjonsmøtet i Bergen Frp 15. november hadde Arvid Blommedal full kontroll. Han ønsker at Liv Røssland skal gå ut og avkrefte dette overfor Bergens Tidende.