BT omtalte fredag funn av hjemmelagede våpen på cellen til Peter Roy Paul Beak (31), som er tiltalt for de tre knivdrapene på Valdresekspressen.Forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, synes det er ille at det ble funnet stikkvåpen på cellen til den trippeldrapstiltalte.

— Sånt skal jo ikke skje, spesielt når vi her har en innsatt som tidligere har vist vilje til å bruke stikkvåpen. Det var bra det ble avdekket før noen ble skadet, sier Svenkerud.

Svenkerud forteller at det varierer fra fengsel til fengsel hvor ofte beslag av våpen skjer, men at det skjer fra tid til annen.

— Ofte er det enkle slagvåpen eller stikkvåpen. Det som defineres som våpen kan være så mangt, og stoppes bare av de innsattes kreativitet.

For lite bemanning

— Tjenestemenn er jo veldig utsatte. Det eneste vi har til beskyttelse er uniformen, og den hjelper ikke mye mot stikkvåpen og slagvåpen. Det må være en stor del av vår aktivitet å drive jevnlige kontroller og være ute blant de innsatte for å fange opp hva som rører seg. Dette må vi ha nok bemanning til.

Forbundslederen peker på tre utfordringer som gjør at kriminalomsorgen per i dag ikke har nok bemanning til å drive så jevnlig kontroll og oppfølging som de skulle ønske.

— For det første har vi veldig mange innsatte. For det andre har vi en stor grad av utenlandske innsatte, som vi sliter med å kommunisere med. Dette gjør at bemanningen ofte brukes til andre oppgaver, som også er viktige, men gjør at vi ikke får like mye tid til kontroller.

Den tredje utfordringen Svenkerud peker på er det økte antallet varetektsfengslede.

— Når vi har så mange varetektsfengslede blir det mye inn og ut av fengselet, noe som krever gode rutiner for visitering og krever mye ressurser.

Han håper politikerne snart begynner å bevilge penger ut i fra hvordan hverdagen i fengslene ser ut i dag og ikke ut fra hvordan det har vært tidligere.

— En viktig del av den tjenesten vi leverer handler om å hindre at innsatte begår ny kriminalitet i fengselet. Da trenger vi nok bemanning.

En del av hverdagen

TRUSSEL OG VOLD: Antall trussel- og voldsepisoder mot ansatte i norske fengsler.
Kriminalomsorgsdirektoratet.

— Trusler om vold er en del av hverdagen for oss som jobber i fengsel, sier forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Geir Bjørkli.Han forteller om økning i antall voldsepisoder mot ansatte, men også mellom innsatte. Antall registrerte trussel- og voldsepisoder mot ansatte økte fra 406 i 2012 til 521 i 2013. Det har blitt noe færre voldsepisoder, men flere trusselepisoder.

Forbundslederen sier det er vanskelig å konkludere med hva som er årsaken til økningen.

— Om dette skyldes at det er flere innsatte nå enn før, eller om det er sammensetningen av de innsatte er ikke godt å si. Det man derimot kan si, er at man i løpet av noen få tiår har hatt en stor endring i sammensetning av etnisitet og språk. Man har gått fra en situasjon der alle snakker samme språk, til at omkring halvparten ikke gjør det. Dette fører ofte til misforståelser mellom innsatte, og mange føler frustrasjon, forklarer Bjørkli.

- Bevæpner seg med hensikt

Bjørkli mener det hører til unntakene at det beslaglegges våpen fra fengselscellene.

— Det er langt ifra dagligdags. Men når vi finner det, så tror jeg ofte de er knyttet like mye opp mot en situasjon der vedkommende ønsker å bruke våpenet til selvforsvar som faktisk å skade fengselsansatte, mener Bjørkli.

Svenkerud tror generelt at innsatte som bevæpner seg har en hensikt med det.

Han forteller om en tjenestemann som ble slått ned med en nedtrekkstang fra et treningsrom under et rømningsforsøk i 2005.

— Et annet eksempel har vi fra Kongsvinger i 2002, da innsatte brukte biljardkuler i sokker som slagvåpen som tjenestemenn. Det er et under at det gikk bra, og at ingen gjorde seg til drapsmenn i disse hendelsene.