I 2008 gikk 47 millioner kroner til livvakt­tjenesten i PST. I år blir tilsvarende tall minst 130 millioner.

Ikke bare personell er dyrt: Utenlandsreiser og dyrt utstyr gjør at kost­nadene til livvakt­tjenesten er økt kraftig, ifølge PST.

En ny, pansret bil kommer for eksempel på fire-fem millioner kroner.

- Det er arrangementer, det er besøk til Norge, det er reiser utenfor Norge. Alt dette er faktorer som har ført til større behov for liv­vakter, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonssjef i PST.

Sikkerhetstjenesten skriver i sin åpne trussel­vurdering at «2013 er et valgår med mange politiske debatter og mye oppmerksomhet rettet mot stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer. Det forventes at disse kan oppleve en økning i plagsom og truende atferd fra publikum, som et resultat av økt eksponering i forbindelse med valgkampen.»Truslene er én ting. Mange angrep blir aldri varslet, som drapet på svenskenes utenriks­minister Anna Lindh i 2003.

- Det må vi også ta med. I etterkant av Anna Lindh har vi, Sverige og andre land tatt den X-faktoren mer på alvor når vi skal vurdere enkelt­personers sikkerhet, sier Hugubakken.

Mens livvaktene var 12 prosent av PSTs budsjett i 2008, var tallet for 2012 gått opp til 21 prosent. Det regjeringsoppnevnte Traavik-utvalget, som evaluerte sikkerhets­tjenesten, anbefalte i fjor at livvakttjenesten ble utvidet videre.«Bemanningen av PSTs livvaktstyrke bør utvides, med sikte på å gjøre det mulig å gjennomføre nødvendig opplæring, trening og øvelse, og med sikte på få redusert overtidsbruken», skrev utvalget.