Nordmannen serverte kvinnen en rekke trusler, ifølge retten for å på kynisk vis få henne til å gi etter:

Lang liste * Han hadde kontakter i Thailand som ta livet av hennes familiemedlemmer i Thailand.

  • Han ville sende sin thailandske kone og hennes sønn tilbake til Thailand. Begge truslene ble brukt for å få henne til å gi ham sex.
  • Han hadde et opptak av dem mens de hadde sex som han truet med å sende til hennes søster, mor og andre.
  • han truet med at hun ville bli sendt hjem av UDI dersom hun ikke betalte en UDI-ansatt 60.000 kroner. Ifølge dommen beholdt han pengene selv.
  • Han truet med at UDI ville kaste henne ut av landet og at en saksbehandler der ville selge en sex-film med henne på dersom hun ikke ga domfelte 40.000 kroner til.

Tekstmeldinger

Vestlendingen påsto seg uskyldig straffeforfulgt, men retten trodde ham ikke. Ifølge dommen svekket det hans troverdighet at han hadde forklart seg forskjellig overfor politiet og retten på en rekke områder.

Retten tilla også noen tekstmeldinger med trusler vekt.

Mannen ble dømt til åtte måneders fengsel for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å ha misbrukt avhengighetsforholdet mellom de to.

Han er også dømt for to tilfeller av bedrageri.

Av de åtte månedene er fire gjort betinget. Dermed må han sone bare fire måneder dersom dommen blir rettskraftig.

Retten har begrenset straffeutmålingen fordi politi og påtalemyndighet har brukt lang tid på å få saken ferdig behandlet.

I tillegg til fengselsstraffen må han betale 100.000 kroner i erstatning samt 30.000 i oppreisning til fornærmede.