I stedet får Bergen kommune flengende kritikk for sin pleietjeneste.

Årsaken er at retten mener mannens trusler var utslag av «berettiget harme».

Mannen skjelte ut en sykepleier på det groveste etter at han ikke fikk besøke sin døende far, slik som han var lovet. Faren døde dagen etter.

På grunn av storkjeften og truslene han satte frem, stoppet kommunen plutselig pleietjenestene for mannen.

I dommen skriver tingretten: «Det rettslige grunnlaget for kommunens handling fremstår for retten som både uklar og tvilsom». Retten peker også på at det ikke har vært problemer med mannen på den institusjonen han siden har flyttet til.