Haugesunds Avis skriver i dag at mannen først brukte sabel for å true politiet da de ville pågripe ham. Deretter rettet han sabelen mot samboerens bryst. Politiet lot være å gripe inn av frykt for at han ville skade henne.

Ifølge Haugesunds Avis skjedde sabel-truslene i en bygd i Sunnhordland i september 2002. Først nå falt dommen: Flertallet i Sunnhordland tingrett dømte mannen til fengsel i 60 dager. Mindretallet ville gi han 60 dagers samfunnstjeneste fordi han er kommet seg ut av et narkotikamisbruk som trolig var medvirkende til det som skjedde.