Han ropte til de tre polititjenestemennene at han kunne kampsport, og derfor ikke ville ha noe problem med å knuse dem.

Bergen tingrett la i domsavsigelsen vekt på at vold mot offentlig tjenestemann skal straffes med ubetinget fengsel, og dømte 23-åringen til fengsel i 20 dager.