Ved inngangspartiet til dagligvarebutikken på Knarvik Senter ble butikkens daglige leder utsatt for svært grove trusler. »Du skal dø, vi skal knuse en flaske i ansiktet ditt og rive ut strupehodet på deg» var beskjeden mannen skal ha fått da han i går ettermidddag nektet en mann i begynnelsen av 30-åreneadgang til dagligvarebutikken.

Mannen ble nektet adgang til butikken fordi han tidligere er tatt for nasking samme sted. Han var sammen med to andre da han fremsatt truslene mot den daglige lederen. De to andre skal også til en viss grad ha kommet med trusler, men mannen som var nektet adgang skal ha vært den som kom med de groveste truslene.

Flere tilfeller

Fornærmede har anmeldt forholdet til Lindås og Meland lensmannskontor. Lensmannsbetjent Geir-Atle Hindenes sier saken er alvorlig.

-Det er alvorlig fordi dette bare er ett av mange problemer vi har hatt på Knarvik Senter de siste ukene. Betjening og kunder et sterkt plaget av en gjeng på fem til syv personer som oppholder seg på senteret i beruset tilstand. De nasker, truer og oppfører seg ikke noe hyggelig, sier Hindenes.

Ønsker flere anmeldelser

Han forteller at drapstruslene mot dagligvarebutikkens daglige leder er det mest alvorlige som har skjedd til nå.

Mannen som skal ha vært mest aktiv med trusler ble pågrepet av politiet, ikke for å ha truet, men fordi han oppholdt seg på kjøpesenteret i beruset tilstand. Han måtte tilbringe natten i drukkenskapsarresten.

— Mannen vil bli siktet i løpet av kort tid. Vi vil prøve å fremskynde prosessen mot pådømmelse, sier Hindenes. Han håper at også andre som har hatt ukoselige opplevelser på Knarvik senter vil komme med anmeldelse.

-Vi er avhengig av konkrete anmeldelser for å få bukt med dette problemet, sier han.