Postbilen ble stjålet ved Hestnes i Meland mandag klokken 14.23. De tre skal sammen ha brukt makt for å få tak i postbudets mobil. Så skal de ha kjørt av gårde med bilen og tatt kon-tanter og frimerker for rundt 11.000 kroner. Pengene skal de ha delt mellom seg, for så å sette fra seg bilen på et industriområde på Frekhaug. Der ble bilen funnet ved 17.30-tiden mandag.

Vinningsmotiv

Bakgrunnen for ranet skal ha vært en idé om at postbilen inneholdt flere titall tusen trygdekroner som skulle utbetales. Denne ideen skal ha kommet for flere år siden, men ble først satt ut i livet på mandag. Motivet skal ha vært ren vinning.

De tre mennene på 23, 22 og 26 år ble alle varetektsfengslet for fire uker på grunn av gjentakelsesfare. 23-åringen og 26-åringen var også siktet for flere andre forhold.

— Ikke fare for gjentagelse

— Når min klient er siktet for ett forhold viser det at han ikke er i en aktiv kriminell fase med hyppige gjentakelser, slik at det ikke er fare for slik gjentagelse som loven krever, sier 22-åringens advokat Jon Håkon Hegdahl, som mener klienten burde blitt løslatt.

Alle de tre mennene er kjent av politiet og har flere dommer fra tidligere. 23-åringen har en betinget dom på fem måneders fengsel fra oktober, som han nå risikerer å måtte sone.

26-åringen er den eneste av de tre som ikke skal ha innrømmet å ha vært med på ranet, men han er utpekt som den tredje raneren av sine to medsiktede.

Postbudet får oppfølging

Postbudet som ble ranet får nå oppfølging av Posten.

— Når vi har liknende situasjoner i Posten er det fast rutine at medarbeiderne våre får oppføl-ging, sier informasjonssjef Posten Sør/Vest, Eivind Rossen.

— Det er klart en blir preget når en blir truet og fratatt arbeidsplassen sin på en slik måte. Det er en skremmende opplevelse, sier Rossen.

Posten har tatt kontakt med avsendere og mottakere av post i det aktuelle området og bedt dem ta kontakt om de savner noe. De har fortsatt ikke oversikt over om noe post er stjålet eller ødelagt.

BLE STJÅLET: En postbil identisk med denne ble ranet og stjålet i Meland på mandag.
Posten Norge