Det var i februar i fjor den 36 år gamle kvinnen tok kontakt med barnevernsvakten, etter å ha snakket med sin tidligere samboer på telefonen. Mannen er far til ett av kvinnens barn, og hadde i løpet av telefonsamtalen sagt at han skulle kontakte barnevernet fordi hun drakk alkohol mens hun var hjemme med barna.

— To torpedoer

Kvinnen ville komme ekssamboeren i forkjøpet, og ringte barnevernsvakten. Til barnevernskonsulenten gjontok hun flere ganger at hun var så lei av ekssamboeren at hun ville få to torpedoer til å drepe ham samme natt.

Barnevernskonsulenten oppfattet truslene som så alvorlige at hun kontaktet politiet, før hun noe senere tok kontakt med kvinnen på ny. 36-åringen gjentok truslene også i denne samtalen, og sa hun allerede hadde bestilt torpedoene som skulle utføre drapet.

Politiet tok også truslene alvorlig, og dro senere samme kveld ut for å pågripe kvinnen.

— Han skal dø, uttalte 36-åringen til politifolkene som kom hjem til henne.

På spørsmål om hun hadde bestilt torpedoer, svarte kvinnen at hun nå hadde avbestilt dem. Hun ville ikke svare på hvem torpedoene var, men oppga to fornavn. I retten forklarte hun at disse to mennene er torpedoer.

Betinget fengsel

Bergen tingrett har nå dømt kvinnen for to tilfeller av drapstrusler, noe som i utgangspunktet skal gi ubetinget fengsel. Retten har imidlertid gitt kvinnen 30 dagers betinget fengsel.

Dommerne har i formildende retning lagt vekt på forholdene som skal ha utløst truslene. Kvinnen og ekssamboeren skal ha hatt et høyt konfliktnivå både under og etter samboerskapet, og ifølge 36-åringen skal også mannen ha truet med å drepe henne. Kvinnen var også frustrert fordi hun mente hun ikke fikk hjelp fra barnevernet og politiet til å løse problemene med eksen.