— Vi har besluttet å legge ytterligere seks millioner kroner på bordet, i tillegg til det som allerede lå i vårt forslag til avtale for 2004, sier informasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest til BT. Helse Vest mener det er tilstrekkelig til å løse sykehusets kortsiktige problemer, og Haraldsplass har godtatt forslaget.

Avtalen kom i stand på et høyst improvisert møte sent i går kveld, etter at administrerende direktør Eivind Hansen ved Haraldsplass tidligere på dagen i en pressemelding truet med å legge ned sykehusdriften.

— Vi krever rammebetingelser og avklaringer for fremtiden av Helse Vest snarest. Eventuelt får Helse Vest overta virksomheten, sa Hansen til BT i går ettermiddag.

Brøt sammen tirsdag

Haraldsplass behandler mer enn 10.000 inneliggende pasienter og mer enn 16.000 pasienter ved poliklinikkene årlig, og er et av de mest kostnadseffektive sykehusene i landet. Men likevel strekker ikke økonomien til.

Styret ved sykehuset avviste tirsdag et utkast til avtale fra Helse Vest for 2004, fordi det manglet 10 millioner kroner for å få balanse i driften.

— Det offentlige kan ikke pålegge en privat ideell aktør å gå med betydelige underskudd gjennom denne typen avtaler, sa administrerende direktør ved sykehuset før avtalen kom i havn.

- Lot oss ikke presse

Etter at sykehuset i går sendte pressemelding der de truet med nedlegging, tok Helse Vest kontakt og inviterte til møte. Der kom de to partene omsider til enighet. Informasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest innrømmer at pengene satt langt inne.

— Vi har strukket oss svært langt. Årsaken er at vi vil opprettholde et godt helsetilbud for befolkningen. Vårt dilemma var at vi ikke ville gi en privat ideell aktør bedre vilkår enn våre egne, offentlige sykehus, sier Sandal.

— Betyr det at Helse Vest lar seg presse?

— Nei, jeg føler ikke det. Utspillet fra Haraldsplass kom i en litt spesiell tone, men det var for så vidt ikke noe nytt i det. Vi trenger heller ikke kutte noen steder for å få råd til dette, sier Sandal.

Stor frustrasjon

Da staten overtok sykehusene fra fylkene, satt Haraldsplass igjen med en gjeld på 50 millioner kroner. Etter en lang rettslig prosess er det avgjort at det er Helse Vest som er rett motpart for pengene.

Haraldsplass sykehus er svært kritisk til Helsedepartementets håndtering, og mener det er de som burde rydde opp.

— Vi har prøvd å komme i dialog, men de avviser oss. Ring Helse Vest, er svaret. Det er sørgelig at helsemyndighetene ikke klarer å ordne opp, sier Hansen.

Det lyktes ikke BT å komme i kontakt med Eivind Hansen sent i går kveld for kommentarer til avtalen.

Haraldsplass Diakonale Sykehus krever at Helse Vest betaler 50 millioner kroner som sykehuset har krav på etter at staten overtok sykehusene. Eventuelt håper de at Helse Vest vil overta sykehuset.

— Helsedepartementet har plassert ansvaret for de 50 millionene hos oss, og vi ønsker en dialog med Haraldsplass, sier informasjonsdirektør i Helse Vest, Bjørg Sandal.

Hun ønsker ikke å kommentere om sykehuset får disse pengene. Det er ikke aktuelt for Helse Vest å overta sykehuset.

— Vi ønsker at Haraldsplass skal fortsette som en selvstendig, privat og ideell institusjon, sier Sandal.

Informasjonsdirektøren sier at det er umulig for Helse Vest å gi Haraldsplass fordeler.

— Vi har samarbeid med flere private, ideelle institusjoner og de har samme vilkår som våre egne sykehus. De sliter også økonomisk, sier Sandal.