Den 46 år gamle kvinnen var våren 2006 i ferd med å tape en arbeidsrettssak mot kommunen. Kommunen krevde også at hun dekket saksomkostninger deres, på 95.700 kroner.

Ville drepe

Kvinnen var misfornøyd med rettsprosessen, og valgte å ta aggresjonen ut på motpartens advokat. Hun ringte ham og sa hun «skulle få russisk mafia til å drepe ham», og at hun «skulle leie inn en leiemorder». Samtidig forsikret kvinnen at hun skulle bruke resten av sitt liv til å sørge for at han skulle «forsvinne fra jordens overflate».

Drapstruslene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, mener Bergen tingrett. Retten har nå dømt kvinnen til betinget fengsel i 90 dager.

Fikk mild dom

Vanligvis gir denne typen trusler ubetinget fengsel. I formildende retning la retten vekt på at kvinnen hadde gjort det hun kunne for å opplyse saken.

Hun har skikket seg vel i tiden etter truslene, mener retten, og kan ikke bebreides for at det har tatt lang tid å få saken behandlet.