41-åringen gjennomførte truslene ved å plassere to utbrente fakler under to siloer som hver inneholdt 13 tonn eksplosjonsfarlig polystyren.

I tillegg sendte han brev til Laksevåg lensmannskontor der han skrev at han skulle sprenge i luften tankene ved hjelp av en signalpenn.

Årsaken til truslene var blant annet at 41-åringen var misfornøyd med de dårlige sikkerhetstiltakene ved bedriften. Han krevde at to ansatte måtte sparkes på grunn av deres rolle i en arbeidsulykke.

Retten ser alvorlig på truslene på grunn av det meget store farepotensialet, og fordi 41-åringen hadde inngående kjennskap til anlegget.

Mannen tilstod de faktiske forhold. Han ble dømt til 75 dagers fengsel, og må i tillegg betale saksomkostningene på 5.000 kroner.