Trusselen kom fra en afrikaner som oppsøkte Bergen Bolig og Byfornyelse for å få tak i papirer han mistet da han ble kastet ut av leiligheten sin.

Da han fikk beskjed om å henvende seg hos namsmannen i stedet, mistet han besinnelsen og truet med å drepe de ansatte på kontoret. Bergen tingrett dømte 37-åringen til fengsel i 30 dager.