«Skolen brenner, bomber og flammer og blod en del. Ingen stopper oss torsdag 22. Oktober».

Dette var mesteparten av ordlyden i setningen som mandag morgen kom til administrasjonen ved Søfteland skole, og som gjorde at politiet valgte å aksjonere og stenge skolen i to dager.

Sikkerhet rundt rektor Meldingen har skapt forvirring og frykt i nærmiljøet på Os de siste dagene. Den ble innledet med navnet «Kåre». Dette kan tyde på at vreden ikke bare var rettet mot skolen, men også rektor, Kåre Lutro.

— Har det vært nødvendig med sikkerhet rundt deg som person også når politiet har aksjonert?

— Jeg vil ikke kommentere noe som helst i denne saken. Det er politiet som styrer informasjonen. Mitt håp er at de etter hvert skal kunne fortelle mer, sier Lutro.

Heller ikke lensmann Rasmus Dalen ønsker å kommentere truslene eller sikkerheten rundt skolens rektor ytterligere.

— Jeg har ingen kommentar til noe av det du kommer med, sier han.

— Når ser du for deg at du kan åpne opp saken slik at foreldre får vite mer om hvordan politiet har tenkt i denne saken?

-Vi åpner opp så snart vi vurderer det som riktig. Vi vurderer det fortløpende, men jeg står fast på mine beslutninger, sier Dalen.

Fortsatt fengslet En tidligere elev ved skolen ble lørdag fengslet i en uke av Bergen tingrett. Han klaget, men i går bestemte Gulating lagmannsrett at han ikke får medhold.

Den tidligere elevens advokat, Kjetil Ottesen, beklager avgjørelsen i Gulating lagmannsrett.

— Jeg har vurdert å anke dette til Høyesterett, men siden fengslingen bare varer i en uke, så blir ikke det nødvendig, sier Ottesen.

Politiet jobber fortsatt med krimteknikere og etterforskere i det som blir kalt et veldig lite ungdomsmiljø i Os. Litt av bakgrunnen for at politiet har ønsket å lukke saken og ikke kommentere noen detaljer, har vært at de vil sikre seg at ikke noen skal kunne lese i avisen om hva truslene har dreid seg om.

Den tidligere eleven ble pågrepet av politiet torsdag kveld etter at etterforskere blant annet hadde kilder som mente at den mistenkte kunne stå bak brevskrivingen.

Leter etter flere avsendere Politiet mener fortsatt at flere personer kan knyttes til trusselsituasjonen, noe også ordlyden i trusselbrevet signaliserer.

Politiet ser også med interesse på flere av videoene som den mistenkte, en tidligere elev, har lagt ut på nettet. Flere av disse videoene har klart rasistisk og nazistisk innhold.

Det er også på det rene at datoen som ble nevnt i brevet var den dagen skolen hadde tenkt å markere FN-dagen sammen med elever og foreldre i gymsalen. Denne sammenkomsten ble avlyst, men vil bli gjennomført ved en senere anledning.