Midhordland tingrett har nå dømt mannen fra Fjell kommune til fem måneders fengsel. Trusselen ble fremsatt overfor to andre polititjenestemenn i desember i fjor.

36-åringen har i lengre tid vært misfornøyd med den navngitte politimannens etterforskning i saker der han dels var anmelder og dels var anmeldt.

Mannen ble i oktober i fjor dømt til 120 dagers fengsel for to tilfeller av trusler mot den samme politimannen. Knappe to måneder etter at han ble løslatt fra soning av denne dommen, fremsatte han en ny trussel rettet mot politimannens barn.

Midhordland tingrett sammenlikner denne siste trusselen med en drapstrussel.