I februar kjøpte Terje Stormark to billetter til Elton John-konserten på Koengen, fra Billettkontoret AS. På regningen han fikk et par dager senere står det at «Billettkontoret AS vil sende billettene etter at betalingen er registrert og senest 1 uke før arrangement.» På telefon fikk han opplyst at billettene skulle komme to uker før. Det skjedde ikke.

Dårlig kommunikasjon

— En uke før konserten fikk vi brev om at billettene ville bli levert i Bergen før konserten, men det fant jeg meg ikke i. Avtalen var at vi skulle får dem tilsendt. Hvordan skulle jeg finne personen med billettene når ti tusen personer skulle inn på samme konsert, undrer Storvik.

Storvik var redd for å gå glipp av konserten han og konen hadde betalt 1990 kroner for. Han skrev derfor tilbake til Billettkontoret AS og forlangte å få billettene innen neste dag, 24. juni, ellers ville han ta kontakt med sin advokat.

Etter flere henvendelser kom så billettene i posten, to dager senere. Siden har han ikke hørt noe fra Billettkontoret AS.

— Det er utrolig at det går an å opptre så uprofesjonelt, samtykker Evelyn Stormark.

I tillegg til prisen på billettene som ble satt til 790 kroner per billett (pålydende var 425 kroner), kom en avgift på 45 kroner per billett, samt en ekspedisjonsavgift på 249 kroner.

— Dette siste beløpet var ikke nevnt på nettsiden. Jeg ble ganske overrasket da jeg så hvor høy totalsummen var, sier Evelyn Stormark.

Avviser all kritikk

Billettkontoret AS tilbakeviser kritikken.

— Dette er unntakstilfeller. Vi har mange tusen kunder som ikke har hatt slike problemer, sier personen som tar telefonen hos Billettkontoret AS. Han vil ikke si hva han heter.

Problemene skal skyldes forsinkelser og problemer med levering av billetter fra sponsorer og leverandører.

— Dette gjelder kun to-tre personer - og bare på disse to konsertene, Elton John og Robbie Williams. På Elton John-konserten i Bergen fikk alle våre kunder sine billetter.

— Hva er det som ligger i forsendelses/ekspedisjonsavgiften? Hvorfor står det ikke noe om den på nettsiden?

— Beløpet blir det opplyst om på nettsiden. Det er kostnaden ved å sende ut billettene, hevder mannen først.

Senere forteller han at beløpet blir opplyst for dem som betaler med kort. De som får tilsendt regning får først se det når den kommer i posten.

— Da kan de selv velge om de vil betale eller ikke. Det er opp til kunden.

Men for å avbestille eller ikke betale for billettene belastes kunden med 189 kroner i ekspedisjonsavgift.

OPPGITT: Terje og Evelyn Storhaug kommer ikke til å kjøpe billetter hos Billettkontoret AS igjen Billettkontoret AS avviser kritikken og sier det dreier seg om unntakstilfeller.<p/>FOTO: KNUT STRAND