Episoden skjedde på et sykehjem i Bergen i mai 2008.

Moren til den 67 år gamle kvinnen var pleietrengende og bodde på sykehjemmet. Datteren kom ofte på besøk og deltok i stellet av den gamle.

« Skal skyte dere alle sammen »

En dag oppdaget hun at foten til moren var blå og hoven. 67-åringen ba helsefagarbeideren som var til stede om å ringe til en sykepleier for å få foten sjekket, men dette var allerede gjort tidligere på dagen. En lege skulle se nærmere på foten dagen etter.

Datteren ble værende på rommet til moren sin utover ettermiddagen. Under kveldsstellet sa hun til de to pleieren som var til stede:

«Jeg skal ta med en pistol i morgen og skyte dere alle sammen dersom det viser seg at det er noe gale med foten til moren min».

Ubehagelig

Begge pleierne oppfattet det moren hadde sagt, og opplevde situasjonen som ubehagelig og utrygg. Hendelsen ble også rapportert og notert i morens journal. Dagen etter valgte ledelsen på sykehjemmet å politianmelde truslene.

Den 67 år gamle kvinnen har hele tiden nektet for truslene. Datteren hevder at hun er utsatt for et komplott fra de to pleierne og sykehjemmets ledelse. Hun ble likevel dømt i Bergen tingrett, og nå også i Gulating lagmannsrett.

10.000 kroner i bot

Samarbeidet mellom sykehjemmet og 67-åringen har vært dårlig. Hun mener ledelsen har vært ute etter henne fordi de ikke likte at hun klaget på behandlingen og stellet av moren. Datteren har også klaget institusjonen inn for sivilombudsmannen, og fått medhold.

Lederen på sykehjemmet fortalte i retten at flere ansatte hadde problemer med å forholde seg til kvinnen. Retten mener likevel at de ikke er hold i beskyldningene om at pleierne fant på truslene.

Derimot har det kommet fram opplysninger som viser at datteren flere ganger har vært ufin og skremmende overfor ansatte.

Kvinnen er nå dømt til fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år. Hun må også betale en bot på 10.000 kroner.