41-åringen skyldte kommunen omkring 40.000 kroner i husleie, og ba sosialkontoret om hjelp til å dekke gjelden.

Da han fikk avslag, oppsøkte han sosialkontoret og ba om å få snakke med saksbehandleren. Hun ønsket ikke å gå alene bort til mannen, men fikk med seg sin gruppeleder.

Overfor gruppelederen insisterte 41-åringen høylytt på at vedtaket måtte bli omgjort. Hvis ikke det ble gjort, skulle han komme tilbake og skyte fem personer på sosialkontoret og fem personer på trygdekontoret, sa mannen ifølge saksbehandlerens forklaring for retten.

Mannen er nå dømt for trusler mot offentlig tjenestemann, til fengsel i 30 dager. Bergen tingrett ser alvorlig på saken, og påpeker at ansatte ved sosialkontor har et spesielt krav på vern.