TROND NYGARD-STURE

Mannen ble tvangsinnlagt på Sandviken sykehus i fjor vår. Under oppholdet slo han to ansatte så hardt i kropp og hode at de fikk skader. Blant annet mistet den ene ansatte en tann, mens den andre måtte sy 19 sting i overleppen.

Mannen slengte også to nylagde kopper med kaffe i ansiktet på en tredje ansatt, og påførte henne førstegrads forbrenning.

— Skal hiv-smitte barna

34-åringen har også truet med å partere en av legene på sykehuset. En annen lege skulle få knust fingrene slik at hun aldri skulle kunne spille piano mer.

Han fortalte også at han skulle leie en torpedo som skulle utstyres med hiv-infiserte sprøyter. Torpedoene skulle påføre to ansattes barn hiv-smitte, og ellers gå løs på familiene deres ned til tredje ledd.

Hensikten var å bli utskrevet.

Ifølge sakkyndige var mannen strafferettslig tilregnelig da han begikk disse handlingene. Retten legger til grunn at han handlet forsettlig.

Mannen begikk grov vold ved minst en anledning på slutten av 90-tallet. Han slapp imidlertid straff fordi han var sinnssyk i gjerningsøyeblikket.

Ett år og tre mnd.

Aktor Eirik Stolt-Nielsen la ned påstand om forvaring i fem år, og fikk under tvil støtte fra fagdommer Elisabeth Løseth.

De to legdommerne mente imidlertid at vilkårene for forvaring ikke var oppfylt, og mente fengsel fikk holde. Begrunnelsen er at handlingene ikke har den grovhet eller omfang som kreves.

Nå er 34-åringen dømt til ett år og tre måneder fengsel. To måneder er gjort betinget.