For det, og en hel serie av innbrudd, tyverier, kortbedragerier og helerier, har Midhordland herredsrett dømt askøyværingen til fengsel i ett år og to måneder. Til og med i garasjen ved Bergen politikammer klarte han å stjele, ved at han brøt opp kassen med nødhjelpsutstyr i politibilen som brakte ham inn.

22-åringen er også funnet skyldig i kjøring i ruspåvirket tilstand, samt besittelse og bruk av narkotika. Alle forbrytelsene har skjedd i løpet av et kort tidsrom. Han er tidligere straffedømt flere ganger. Kort tid etter løslatelsene har det vært på det igjen.

— Lovovertredelsene har nær forbindelse med at han overhodet ikke har stabilitet i sin livssituasjon. Han har ingen faste holdepunkter i tilværelsen, og synes ikke å ha noen målsetninger i livet sitt. Han erkjenner å ha et betydelig rusproblem, men synes ikke å ha den motivasjon som er nødvendig for å ta hånd om dette problemet, heter det i dommen fra Midhordland tingrett.