Derfor ble 22-åringen lørdag varetektsfengslet i fire uker. Mannen anket avgjørelsen på stedet.

Det var torsdag kveld at den unge mannen oppsøkte sin mor. Besøket skal ha endt med at han sparket og slo rundt seg, og truet henne på livet.

— Jeg skal drepe deg, skal han ha sagt til henne. Han skal også ha kommet med trusler mot sin bror.

— Jeg skal ta ham neste gang jeg ser ham. Jeg skal skyte ham, skal mannen ha sagt.

Bekymret for utviklingen

Påtalemyndigheten er svært bekymret for hva mannen kan finne på dersom han slippes løs. Bare siden 1998 er han dømt seks ganger. Alle gangene for grov vold, eller trusler.

I november i fjor fikk han sin siste dom for vold. Da ble straffen satt til ni måneders fengsel. Denne dommen er ikke sonet. Derfor tar påtalemyndigheten sikte på å få mannen overført til soning.

I flere av de tidligere dommene blir det uttrykt bekymring for hva den unge mannen er i stand til å finne på.

— Han har vist en meget skremmende og farlig oppførsel, heter det i en av dommene, hvor han skal ha slått etter tilfeldige folk med slegge.

Retten skriver i denne dommen at det bare var tilfeldigheter som gjorde at ingen kom alvorlig til skade.

Husker ingen ting

Mannen har vært til psykiatrisk utredning. Her har man også uttrykt sterk bekymring for hva 22-åringen er i stand til å finne på.

Selv husker han ingen ting fra episoden på torsdag. Han har forklart at han hadde puttet i seg store mengder narkotika.

Verken retten eller politiet ser noen grunn til å ikke tro på innholdet i anmeldelsen fra 22-åringens mor.

Advokat Turid Mæland, som forsvarer mannen, motsatte seg i går fengsling. Hun er bekymret for klientens helsetilstand.

— Han trenger medisinsk hjelp og er innstilt på frivillig å legge seg inn på institusjon, sier Mæland.

Hennes anmodning nådde ikke frem i retten. Dommeren nøyde seg med å henstille til politiet om å sørge for at 22-åringen får den nødvendige medisinske oppfølgingen han måtte trenge i fengselet.