Trusselen rammet en kvinnelig sekretær, som ikke kunne si når den nye boligen ville være klar.

26-åringen er av Bergen tingrett dømt til betinget fengsel i 60 dager for truslene og for ett heleri, fem tilfeller av tyveri og overtredelse av narkotikalovgivningen.