— Hvis jeg skyter noen har jeg i hvert fall et sted å være på livstid, skal mannen ha sagt ifølge politiet.

Det er ikke uvanlig at rusmisbrukere blir avvist, og fremsetter trusler i desperasjon, sier politiet.

Ble avvist på Blå Kors

42-åringen prøvde å komme seg inn på akuttklinikken i Nye Sandviksvei, men ble avvist fordi det var fullt. Personalet prøvde å finne plass til mannen andre steder, men også her var det fullt.

Da dro mannen opp genseren og viste kvinnen ved mottaket noe om lignet på våpenhylser.

Han opptrådte ikke truende mot kvinnen, men hun oppfattet allikevel situasjonen som såpass alvorlig at hun for sikkerhets skyld kontaktet politiet.

— Det er ikke uvanlig at folk kommer med trusler når de blir avvist på mottakene. Flere og flere får alkohol og narkotikaproblemer, og det skjer jevnlig at mottakene er fulle og ikke kan ta imot dem, sier operasjonsleder Per Stigler ved Bergen politikammer.

Hadde to kniver

En sivilpatrulje fra politiet arresterte mannen ved et busskur i nærheten av akuttklinikken uten dramatikk.

— Mannen var bevæpnet med to kniver, sier Stigler.

Stigler sier at slike situasjoner oppstår med jevne mellomrom, og er vanskelige å vurdere for politiet.

— Dette er selvsagt problematisk. Vi vet aldri om disse personene bare rører i fylla, eller om de virkelig er væpnet og farlige. Spørsmålet blir om vi skal rykke ut i full mundur, eller prøve å gjøre det udramatisk som i dette tilfellet. Her fungerte jo denne metoden veldig bra, sier Stigler.

Slipper ut samme kveld

Ifølge politiet skulle mannen avhøres i går kveld. Deretter ville han etter all sannsynlighet bli sluppet ut igjen. Det betyr at han i går kveld sannsynligvis var ute på gaten igjen, fortsatt uten behandlingstilbud eller tak over hodet. Mannen har ikke fast bopel.

— Hvor skal han gjøre av seg da?

— Da må han oppsøke venner eller familie, sier Stigler.

— Dette er et problem for oss, for det er i utgangspunktet ikke politiet sin oppgave å ta seg av syke mennesker. Det hender ofte at mottakene er fulle, og da kan det oppstå slike situasjoner. Da finnes det ingen tilbud for disse personene.

Mannen vil bli anmeldt for ulovlig besittelse av våpen og drapstrusler.

— Sannsynligvis vil han ende opp med en bot, sier Stigler.

Mottakene er overbelastet

For å få plass på akuttklinikken må man gjøre avtale på forhånd, sier fagsjef Kari Lossius ved Bergensklinikkene.

— Det er helt riktig at rusbehandlingsapparatet er overbelastet, men det største problemet er at det er lange ventelister på behandlingssentrene.

Akuttmottakene er stort sett helt fulle hver eneste natt.

— Hvis vi skulle hatt plass til alle som kom innom og ville ha et sted å sove måtte vi ha bygget fjorten etasjer til på akuttklinikken, sier Lossius.

Det burde vært flere lavterskeltilbud for dem som trengte et sted å være, som for eksempel varmestuer, sier klinikksjefen.

— I det hele tatt er rusproblemene i Norge langt større enn det tilbudet vi har for å behandle folk, sier Lossius.