«So no får vi sjå ka som skjer! Eg har vertfall bomba klar, men det er ikkje fare for sivile. Kun svarte uniformer!»

Slik lød en av meldingene en mann i 30-årene la ut i en Facebook-gruppe i fjor høst. Truslene var rettet mot lensmannskontoret i Sandane, og ble tatt på stort alvor av politiet.

Pågrepet i væpnet aksjon

De rykket bevæpnet ut til hans bolig, der de pågrep mannen.

Hjemme hos mannen og på hytten hans fant de to kilo dynamitt og tre ulovlige hagler.

I en annen melding i Facebook-gruppen skrev mannen at han ville bombet lensmannskontoret — hadde det bare ikke vært for at det bodde folk i samme bygning.

Men sett i sammenheng med den første meldingen, mener Fjordane tingrett at meldingene likevel må oppfattes som en trussel om å ramme politietaten med en bombe.

Personen som tiltalte hadde kjøpt dynamitten av, forklarte i retten at mannen hadde sagt han ville ha dynamitt for å være forberedt på krig.

Psykotisk

Retten mener truslene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt for polittjenestemennene i Sandane, særlig siden de kjente tiltalte som en person med interesse for våpen og jakt, og med en historikk med rus og psykiatri.

En av betjentene forklarte i retten at tiltalte i tiden før truslene hadde opptrådt oppsøkende overfor politimannens familie, blant annet ved å sende sms til konen hans.

At tiltalte faktisk hadde to kilo dynamitt tilgjengelig, utgjør særdeles skjerpende omstendigheter, mener dommerne.

Rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at tiltalte var psykotisk både da truslene ble fremsatt, og da de undersøkte ham. Dommerne er enige i denne konklusjonen. Mannen kan derfor ikke dømmes til vanlig straff, men er dømt til tvungent psykisk helsevern.