• Etter et verbalt oppgjør høsten 2007 mellom daværende klubbleder Erik Skjæveland og en av de ansatte, diskuterte lederen hvilken straff som kunne være passende for klubbleder. Han fortalte at han kjente både Bandidos-medlemmer og torpedoen Espen Lie.
  • På et møte med lederen fikk en av de sykmeldte beskjed om at han enten fikk se å uføretrygde seg eller slutte i Havnevesenet.
  • I et møte med de ansatte omtalte han sykmeldte som kriminelle.
  • I et personalmøte forsøkte han å pålegge de ansatte en form for døgnberedskap uten kompensasjon til tross for at bedriften har egen vaktberedskap. De som ikke aksepterte dette, ville få skriftlig advarsel, deretter ville det ende med oppsigelse.
  • Lederen skubbet til den nye klubblederen og opptrådte truende, slik klubblederen beskriver hendelsen.Alle hendelsene skal være rapportert til havnevesenets ledelse.