Lørdag 11. mars 2006 var 32-åringen og den 33 år gamle kameraten på samme fest som fornærmede i Bergen. Sistnevnte skyldte på dette tidspunktet 32-åringen 7000 kroner. Her ble det gjort en avtale om at alle tre skulle treffes i Arna dagen etter, hvor fornærmede skulle betale tilbake pengene han skyldte 32-åringen.

Pistol mot øyet

Men fornærmede møtte ikke opp til avtalt tid og sted, og de to domfelte dro derfor hjem til ham. Her begynte de å diskutere hvordan mannen kunne gjøre opp for gjelden sin. 33-åringen rettet så en pistol mot øyet til fornærmede, og truet med å skyte ham i hånden og klippe av ham fingrene med tang.

Var livredd og skjelven

33-åringen ga så pistolen til kameraten, mens han selv løftet opp en oljeovn som sto i rommet og sa at han skulle kaste den på fornærmede. Det hele utviklet seg til et basketak mellom fornærmede og 33-åringen.

32-åringen, som holdt pistolen, slo da fornærmede i hodet med skjeftet på pistolen. Fornærmede klarte etter hvert å rive seg løs og løp ut av leiligheten. Han oppgir å ha vært «livredd og helt skjelven».

Innrømmet ikke skyld

32-åringen erklærte seg i Bergen tingrett ikke skyldig i noen av forholdene han sto tiltalt for. 32-åringen innrømmet skyld for et annet forhold fra desember 2006, hvor han slo en mann i ansiktet slik at han gikk i bakken, men erklærte seg ikke skyldig i de andre tiltalepostene.

Ingen av dem ble trodd, og Bergen tingrett fant det bevist at de to kameratene sammen oppsøkte fornærmede med det formål å tvinge ham til å betale gjelden sin til 32-åringen. At de to truet mannen i fellesskap, ser retten på som særdeles skjerpende.

Dømt for torpedovirksomhet

32-åringen er i Bergen tingrett dømt til syv måneders fengsel for torpedovirksomhet. Han er tidligere straffedømt for narkotikaforbrytelser.

Den 33 år gamle kameraten er dømt til 330 timers samfunnsstraff, samt tretti dagers ubetinget fengsel for blant annet torpedovirksomhet. Han er i tillegg dømt for å ha slått en mann i ansiktet med knyttet hånd i desember 2006, for skadeverk i en leilighet og for ulovlig oppbevaring av kniv.

33-åringen er tidligere straffedømt syv ganger, i hovedsak for vold, skadeverk, narkotikaforbrytelser og vinningsforbrytelser.