Bakgrunnen for truslene skal være at studenten følte seg personlig krenket av en uttalelse av rasistisk karakter som læreren skulle ha kommet med.

I oktober i fjor sendte han et brev til læreren. «Advarsel» lød overskriften. Brevet inneholdt sterkt injurierende påstander om læreren, og ble avsluttet med en trussel om at dersom han ikke trakk tilbake det han hadde sagt ville «...det få konsekvenser. Når og på hvilken måte vil du aldri få vite.»

Ble redd og engstelig

— Jeg opplevde alle faser av reaksjoner. Jeg kom i en sjokktilstand, jeg ble redd og engstelig og syntes i en periode til og med synd på studenten, forteller læreren, som vil være anonym.

Brevet var også sendt som vedlegg til en klage på læreren. Denne gikk til ledelsen ved avdeling for lærerutdanning. Ledelsen ved høyskolen ble umiddelbart varslet, og studenten møtte 1. november avdelingsledelsen og læreren. Her fastholdt han sine uttalelser, selv om han på møtet ble gjort oppmerksom på at han kunne bli stilt strafferettslig ansvarlig. Avdelingsledelsen hadde også et møte med fire representanter for studentene som hadde vært til stede da de angivelig rasistiske uttalelsene skulle ha falt. Studentene benektet på det sterkeste at læreren skulle ha uttalt seg sårende og krenkende.

Studenten ble bedt om å trekke tilbake uttalelsene. I stedet skjelte han ut sine medstudenter for å være umodne og la seg manipulere av skoleledelsen. Avdelingsledelsen ble nå utsatt for skriftlig og muntlig sjikane.

Ønsket bortvisning

Avdelingsledelsen ville vise bort studenten og mente loven klart hjemlet et slikt tiltak. Men rektor Karl Olav Nummedal skal ha oppfattet saken som en konflikt mellom en student og lærer, og ville heller mekle.

Det ble avholdt møter både mellom rektor og studenten, og med rektor og læreren. Studenten trakk ingenting tilbake, og da saken bare fløt ble det et voldsomt internt bråk. Ansatte og studenter ved avdelingen krevde at studenten måtte utvises snarest. Han gikk fortsatt i samme klasse. Det var en voldsom belastning for læreren, og virket ødeleggende på undervisningsmiljøet. Lærerens tillitsvalgte, Tom Cato Seeberg, krevde i et brev til høyskoleledelsen at det ble ryddet opp.

Skulle fortsette

Brevet ble ikke besvart og saken ble satt ytterligere på spissen. 9. desember skrev Seeberg til høyskolens verneombud og ba vedkommende «...vurdere å stenge arbeidsplass under henvisning til arbeidsmiljølovens § 27.»

19. desember kan rektor Nummedal på et møte med avdelingens ledelse, til alles store overraskelse fortelle at saken er avsluttet. Studenten blir ikke utvist og skal fortsette i samme klasse. Påstanden fra høyskolens side, er at skolen vil stille svakt ved en eventuell rettssak mot studenten.

Samme dag skal ansatte på lærerutdanningen ha mottatt nye grove trusler fra studenten. Det skjedde i skolens svømmehall.

Lover advarsel

Enda en gang sender Seeberg brev til hovedverneombudet med krav om stengning av klassen studenten går i. Av brevet fremgår det at ikke bare læreren, men hele avdelingen oppfatter studenten som truende. Hovedverneombudet foretar seg ikke noe med saken.

Nå overtok høyskoledirektør Nils Mæhle saken. I et møte med ledelsen på avdelingen i begynnelsen av januar hadde høyskolens ledelse skiftet standpunkt hva angikk mulighet for utvisning. Mæhle lovet at studenten ville motta en skriftlig advarsel der han ble bedt om å trekke alle uttalelser tilbake. Gjorde han ikke det, skulle han vises ut. Men ledelsen ombestemte seg, og inngikk i stedet en hemmelig avtale med studenten der han ble lovet plass på et lukket studium han selv hadde ønsket å komme inn på.

Studenten trakk ingen uttalelser tilbake. Dagen etter fortalte han om innholdet i avtalen til en medstudent. Rektor og direktør bekreftet senere deler av innholdet i avtalen i et møte med ledelsen på lærerutdanningen.

— Jeg er svært skuffet over måten høyskoleledelsen behandlet denne saken. Ingen av uttalelsene er trukket tilbake. Studenten kan triumfere og det hefter tvil ved om jeg har hatt noe å fare med, sier læreren som var utsatt for studentens trusler.