Journalistens kone og små barn var hjemme da de seks mennene ringte på midt på natten i mai i fjor. Familien lot være å åpne døren, etter å ha blitt advart av en nabo.

Nå er to av gjerningsmennene dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for den skremmende oppførselen. Politiet kjenner ikke identiteten til resten av mennene.

Truslene falt etter at journalisten hadde skrevet om det voldelige fotballmiljøet som gjerningsmennene var en del av, såkalte casuals.

Beklaget

Mennene, en 22-åring og en 23-åring, har i retten beklaget truslene overfor BT-journalisten og hans kone. Bergen tingrett trekker frem beklagelsen som et formildende forhold.

I skjerpende retning viser retten til at oppførselen skapte frykt hos journalisten og hans familie. BTs ledelse sendte familien ut av landet etter hendelsen, for at de skulle være i sikkerhet.

Retten legger også vekt på at truslene var rettet mot en journalist, og viser til en tidligere dom i en lignende sak:

«I et demokratisk samfunn er det av grunnleggende betydning å sikre en fri og uavhengig presse — ikke bare i forhold til myndighetene, men også i forhold til enkeltpersoner som blir gjenstand for nærgående og kritisk omtale,» heter det i dommen.

Dømt for e-post

Den samme journalisten fikk også en truende e-post fra en mann i casualsmiljøet like før hendelsen. I februar ble en 20 år gammel mann dømt til 60 dagers fengsel for trusselen om å «knekke beina» til journalisten.

Bergen tingrett har ikke funnet beviser for at de maskerte mennene kjente til den truende e-posten.

SKAPTE FRYKT: Journalisten og hans familie søkte tilflukt i utlandet etter to alvorlige trusler fra casualsmiljøet.
PRIVAT