I februar i fjor var tiltalte utenfor Metro. Han var beruset og kranglet med to av dørvaktene. En tredje dørvakt kom til for å hindre at situasjonen ble mer aggressiv. Da sa 19-åringen flere ganger at vedkommende måtte være klar over at han kunne drepe ham og at han hadde en «9 mm ». Tiltalte spyttet også dørvakten i ansiktet.

19-åringen var også tiltalt for å ha slått dørvakten i ansiktet, men ble frikjent for denne posten fordi retten mente det ikke var sikkert at det var 19-åringen som hadde slått.

I tillegg til drapstruslene og spyttingen ble mannen dømt for flere tilfeller av tyveri, og for å ha oppbevart narkotika.

Retten mener at det er skjerpende at truslene var såpass grove som de var. Samtidig pekes det på flere spesielle forhold som gjør seg gjeldende i saken. Den tiltalte mannen kom helt alene til Norge fra et afrikansk land som 15-åring.

Tidligere har han vært barnesoldat. 19-åringen har ikke noe oppfølgingsoppleggi forhold til å bli integrert i samfunnet, selv om han har et reelt ønske om å få arbeid og endre sin levemåte.

Retten mener at samfunnsstraff vil kunne virke positivt for mannens integrering i samfunnet.