Hendelsen skjedde i fjor vår en morgen den seks år gamle jenten våknet og oppdaget at hun hadde tisset på seg. Faren ble rasende, slo henne og truet med at han ville svi henne med en lighter, dersom hun ikke sluttet å tisse seg ut.

Slo alarm

Voldsepisoden ble oppdaget av personalet på skolefritidsordningen, der jenten er elev, da jentene skulle skifte tøy.

Personale så da at hun hadde en rekke blåmerker på kroppen. Jenten fortalte da at faren slo henne og hun ble sendt til barneklinikken på Haukeland sykehus for undersøkelse. Der ble det fastslått at blåmerkene ikke bar preg av å komme fra lek.

«Mistet besinnelsen»

Bergen tingrett ser svært alvorlig på volden faren har begått mot sin egen datter.

— Trusselen ved bruk av lighter er etter rettens vurdering alvorlig. Tiltalte hadde mistet besinnelsen da trusselen ble fremsatt, heter det i dommen.

Retten skriver videre at jenten må ha vært klar over at hun i fremtiden også ville komme til å tisse i buksen og at hun hadde grunn til å tro at faren ville komme til å bruke lighteren mot henne.

Eneste omsorgsperson

Retten vektlegger også at tiltalte ikke bare var den lille jentens nærmeste omsorgsperson, men også den eneste.

— Retten legger til grunn at det må ha vært en skremmende opplevelse for fornærmede å erfare at denne omsorgspersonen utsatte henne for de beskrevne trusler, står det i dommen.

Eneste formildende moment for faren er at han har erkjent de forhold han domfelles for. Han må i fengsel i 45 dager for volden og trusselen mot datteren. I tillegg må han ut med 10.000 kroner i oppreisningserstatning.