Mannen var lite fornøyd med at sosialkontoret ikke ville dekke husleien hans, og ble torsdag så truende at de ansatte valgte å tilkalle politiet.

Det er bare halvannen måned siden mannen slapp ut av fengsel for et liknende forhold.

I november i fjor møtte han nemlig på Bergen sentrum politistasjon. Han ville ha politiet med på Aetat for å hjelpe ham med å få ut dagpenger han mente å ha utestående. Hvis politiet ikke ville følge ham, kunne han komme til å ta med seg kniv til Aetat og drepe noen.

To ganger tidligere er han dessuten bøtelagt for liknende oppførsel ved offentlige kontorer i Oslo.

— Med den bakgrunnen mener vi det er stor fare for gjentakelse. Dette er en modus, sier politiadvokat Trond Eide.

Han ba om fire ukers varetekt, og er ikke sikker på om det er tilstrekkelig med to. Mannen er nemlig også siktet for heleri.

— Vi trenger tid til å få undersøkt hvor en pengesum stammer fra. Jeg hadde håpet på fire uker, en rask etterforskning og en rask dom, sier Eide.

Han vurderer derfor å påkjære avgjørelsen til lagmannsretten.

Mannen selv var fortvilet over at han ble fengslet i går, og mener at han slett ikke har truet noen på sosialkontoret.

Han påkjærte fengslingen på stedet.

Han forklarte at han var frustrert fordi sosialkontoret ikke ville hjelpe ham med å dekke 5-6 måneders ubetalt husleie, men at han ikke var truende.

Mannens forsvarer, Steinar B. Yndestad synes det var uforholdsmessig strengt å fengsle mannen.

— Det er forholdsvis beskjedne ting han skal ha gjort, så jeg mener det ville vært tilstrekkelig om han ble utestengt fra sosialkontoret en periode og hadde meldeplikt til politiet, sier Yndestad.