Iranske Khezri måtte flykte fra Iran fordi han hadde kritisert det politiske regimet i landet. For to år siden ble han døpt og medlem av en frikirkemenighet i Bergen, noe han ikke har lagt skjul på.

Muntlige trusler

— Det var etter det truslene begynte å hagle. Det var muntlige trusler fra vanlige muslimer som visste at jeg hadde konvertert, og som mente at det var deres plikt å straffe meg med døden, sier Khezri.

Han understreker at oppfordringene om vold ikke har sitt utspring i det muslimske lederskap i Norge.

— Jeg tror det er fjernt fra imamene å spre et voldsbudskap. Det kommer fra grasrota i de muslimske miljøene, fra folk som har lest og tolket Koranen ut fra sine egne forutsetninger, sier han.

Han tar truslene på alvor, men har ikke gått til politiet med dem.

— Jeg er nok redd, men jeg føler meg likevel mye tryggere her i Norge enn jeg ville gjort i Iran. Der er jeg i realiteten dødsdømt. Jeg satser på at de som truer i Norge ikke tør å gjennomføre truslene i praksis. De er for redde for politiet til å gjøre det, mener han.

Kokende vann

Abbas Khezhri har ikke blitt fysisk angrepet, men det har andre konverterte muslimer opplevd. På et asylmottak på Sandnes ble en afghaner nylig overfalt av landsmenn på mottaket fordi han ikke fastet under ramadan. Han ble skåldet med kokende vann og fikk brannskader. Saken blir etterforsket av politiet som en voldssak.

En kurder som konverterte fra islam til kristendom ble knivstukket utenfor hjemmet sitt på Nesttun for noen år siden. Flere kurdiske menn ventet på ham og angrep ham mens de ropte et sitat fra Koranen.

En nylig konvertert iraner ble overfalt i Bergen for et par måneder siden. Det er ikke fastslått om overfallet har sammenheng med konverteringen.

Fatwa fra familien

Khezhri har valgt å være åpen om sin konvertering. Ikke alle tør det. Baren (28) fra Nord-Irak ble kristen i hjemlandet og måtte rømme. Han tør ikke flagge sin nye tro fordi familien har utstedt en fatwa mot ham og lovet at han skal bli drept hvis han vender hjem.

— Det er ikke myndighetene som er ute etter meg, det er familien og familieklanen. Det dreier seg om ære og tradisjoner mer enn om religion. Jeg kommer fra en overbevist og sterk islamsk familie. Konsekvensen av å melde seg ut av dette fellesskapet er livslange. Du skal følge reglene, hvis ikke skal du straffes strengt til du dør. Det er de islamske reglene. I kristendommen fant jeg en langt mildere og forsonende religion som stemmer med mitt menneskesyn. Jeg har mistet alt jeg hadde før, familie, arv, landet mitt. Men jeg er lykkelig likevel, sier han.

Baren har fått avslag to ganger, men utlendingsmyndighetene har lovet å rebehandle søknaden hans med utgangspunkt i fatwaen fra faren.

Hemmelig

BT har også snakket med Gholam Reza (23) fra Afghanistan. Han har fått opphold i Norge fordi han har fått klare meldinger om at han vil bli drept hvis han drar tilbake. Han har valgt å holde en lav profil når det gjelder konverteringen, rett og slett fordi han ikke helt stoler på hvordan enkelte muslimer i Norge vil reagere hvis de får vite om det.

— Jeg vet ikke hvor farlig det kan være, men jeg vet at det finnes muslimer i Norge som er i stand til å bruke drastiske midler som vold og drap overfor en konvertitt. Jeg ber ikke om hjelp, heller ikke om trygghet. Jeg har det uansett mye bedre nå enn jeg hadde det før. Jeg har min frihet, en klippefast tro og et kristent fellesskap som jeg føler meg trygg i uansett hva som måtte skje, sier han.

Ny behandling

Abbas Khezri har to ganger fått avslag på sin søknad om opphold i Norge. Han har vært i landet i to år og fem måneder. Nå har Utlendingsnemnda bestemt at søknaden hans skal bli behandlet på nytt med utgangspunkt i konverteringen.

— Det er jeg veldig glad for. Det viser at man tar religionsforfølgelse på alvor, sier han.

— Hva er galt med islam?

— At de legger så stor vekt på at alle skal være muslimer og at mange er villige til å gå svært langt for å hindre folk i å velge den religionen de vil. Det er frykt, straff, utestengning og fordømmelse som preger islam. Jeg sier ikke at alle muslimer er villige til å utøve vold mot en frafallen eller vantro, men det finnes mange nok som har den holdningen, også i Norge, sier Khezri