Det har stormet rundt Prestnes etter at han brøt med eget parti og underskrev en samarbeidsavtale med en fraksjon av Ap, Frp og Venstre i Kvinnherad kommunestyre. Avtalen sikrer Ap ordføreren, og Prestnes en plass i formannsskapet.

— Illojalt

Kvinnherad Senterparti har klaget Prestnes inn til fylkesstyret for illojalitet. Lokallaget har tidligere vedtatt at Sp ikke skal inngå i samarbeid som inkluderer Frp. Fylkesstyret konkluderer med at Prestnes' handling derfor representerer klar illojalitet i forhold til partiet.

Fylkesstyret mener også Prestnes bryter kommuneloven ved å handle som han gjør. De mener loven slår fast at kandidater til formannsskapet ikke kan føres opp på andre lister enn sitt eget parti. Dermed mener de at et vedtak om å velge Prestnes inn i formannsskapet vil være ugyldig.

«Det er no opp til Knut Prestnes å velja om han vil bryta avtalen eller melda seg ut av Sp. I denne stoda er det inntil vidare ikkje behov for å reisa sak om eksklusjon mot Knut Prestnes,» konkluderer fylkesstyret.

- Fortsatt medlem

Knut Prestnes hadde i 15-tiden ikke fått lest vedtaket fra fylkesstyret.

— Jeg har heller ikke studert kommuneloven og hva den måtte si om dette. Så jeg kan ikke kommentere det faktagrunnlaget. Men når det gjelder avtalen jeg har inngått, har jeg fremforhandlet den for min egen del, som uavhengig representant, sier han.

Men du er fortsatt medlem i partiet?

— Jeg har betalt kontingenten, og er av den grunn er medlem. Men hvis det er sterkt ønske om at jeg skal fratre, så gjør jeg det. Mitt utgangspunkt er uansett å føre en aktiv Sp-politikk i kommunestyret.

- Enkelte vil si at du fører velgerne bak lyset når du samarbeider med Frp, til tross for at Kvinnherad Sp har sagt at de ikke vil gjøre det?

— Det kan hende, men rundt halvparten av medlemmene mente noe annet enn styret om den saken når vi hadde medlemsmøte om dette, sier Prestnes.

Han vil ikke si mer om konsekvensene av fylkesstyrets vedtak.

— Det er naturlig å drøfte dette med partiet, vi må løse det på en god måte for partiet, sier han.