En rekke småselskaper har opplevd Emblems forretningsmetoder. West Piping og Berco.

Entreprenørene Lona, Ulvatn og Koren. Men også større selskap som Bautas og Selmer. For å nevne noen.

«Utstrakt betalingsvegring», er karakteristikken en advokat har brukt om Emblems atferd.

— Jeg har vært utsatt for folk som ikke har gjort jobben godt nok. Alle har fått betalt for det de faktisk har gjort, sier Emblem.

Sykmeldt skytebas

Først et lysglimt. Drønnet fra eksplosjonen kan høres flere kilometer unna. Så raser tonnevis av stein ned.

Stedet er Sløvåg, torsdag 3. januar 2002. Klokken er 16 på ettermiddagen, og det begynner å bli mørkt. Skytebasen Bernhard Øvestad står og ser på sitt verk.

7,5 tonn sprengstoff sprenger ut 11.000 kubikkmeter stein for å gjøre plass til oljetanker. Så går han ned på kontoret til Emblem-eide Vestkran Kranutleie og Byggmontering AS for å underskrive kontrakten. Det vil han angre på.

Ett år senere sitter 56-åringen hjemme i sin egen stue utenfor Sandnes i Rogaland. Helsen har sviktet. Siden september har han vært sykmeldt.

— Jeg føler meg lurt. Jeg skal aldri ha noe mer med disse folkene å gjøre.

Et uhell

Da Øvestad får kontrakten på om lag to millioner kroner, ser det meste greit ut.

I kontrakten står det svart på hvitt: Øvestad sitt selskap, Berco, skal ha betalt innen 30 dager etter hver salve de skyter i Sløvåg. I god tid innen fristen står de første 115.000 kronene på konto.

Til sammen får skytebasen utbetalt 1,2 millioner kroner for 14 sprengninger. Så skjærer det seg.

15. februar går det av nok en salve i Sløvåg. Men denne gangen blir steinen slengt oppover. Ikke til siden. Store mengder stein havner på tankene rett ved. Emblem mener tankene er skadet for nesten 500.000 kroner.

Det er slike uhell 56-åringen har vært redd for.

Han har skrevet til Vestkran at utstyr og bygninger står for nært sprengningsstedet. I den midlertidige avtalen står det at han ikke skal ha ansvar for eventuelle skader, men til det ytterste skal tilstrebe å unngå uhell.

I en avtale mellom Vestkran og Berco datert 25. januar slås det fast at Vestkran skal dekke alle kostnader i forbindelse med en eventuell forsikringssak. Berco sin forsikring skal gjelde.

Krangelen starter

Men etter at uhellet skjer, vil ikke Emblem betale regningene fra Øvestad.

— Først sa Emblem at det ikke fantes noen kontrakt mellom oss. Så mente han at jeg skulle betale for alle skadene, forteller Øvestad.

Mens tvisten om forsikringsutbetalingen pågår, fortsetter arbeidet i Sløvåg.

18. mai forfaller den tredje regningen uten betaling. Øvestad krever 813.055 kroner, men får ikke pengene.

Dermed får det vesle firmaet med to ansatte betalingsvansker. For første gang siden Berco ble opprettet i 1983, må den vesle bedriften ta opp lån for å betale sine kreditorer.

— Det er surt å måtte krype til korset og be om hjelp for å redde selskapet. 800.000 kroner er mye når du omsetter for 4,5 millioner i året. Det jeg tenkte egner seg ikke på trykk. Men jeg har ikke tenkt å la ham slippe unna.

Advokaten til Øvestad forbereder nå et søksmål mot Vestkran og Trond Emblem.

Emblem er svært uenig i Øvestads fremstilling:

— Det ligger et motkrav på tilsvarende beløp. Han har ikke skutt ut nok. Dessuten sprengte han en feilsalve og ødela en hall og to tanker.

- Jeg er forbannet

Øvestad er ikke den eneste som mener seg snytt.

De Emblem-eide selskapene Fensfjord Stein, Fensfjord Marine, Vestkran og Hasan Tank har leid inn en rekke selskap til å jobbe for seg i Sløvåg. De aller fleste BT har snakket med har fortsatt krav mot disse selskapene.

Kristoffer Lona jobbet med sprengningsarbeid i Sløvåg fra juni 2001 til september samme år. Da trakk han seg ut. Hans krav er 450.000 kroner.

— Jeg driver en liten familiebedrift. Det er klart en blir litt tungpustet når noe sånt skjer.

En forretningsmann kan ikke bare ta inntektene og glemme utgiftene, sier Lona.

I juni 2001 ble entreprenør Rune Ulvatn leid inn. Men bare en del av det avtalte beløpet kom inn på konto. Dermed la han ned arbeidet. Ulvatn mener han har 250.000 kroner til gode.

— Jeg er forbannet, og egentlig overrasket over at ingen har stoppet denne mannen.

Skytebasen Leif Koren skulle samtidig sprenge ut deler av området. Han har ikke fått alle pengene.

Kravet er ca. 900.000 kroner, og er rettet mot Fensfjord Stein. Emblem kjøpte senere dette selskapet, som så gikk konkurs.

De tre vil sammen gå til søksmål mot Emblem.

Emblem: - Det viste seg at de hadde gjort mindre enn de skulle. Dessuten er kravet til disse tre mot Fensfjord Stein, et selskap som ikke klarte å gjøre jobben sin.

I nesten to år sto en av Bautas sine brakkerigger i Sløvåg. Leien ble ikke betalt, og sommeren 2001 dro Bautas-ansatte og hentet den tilbake.

— Vi vil aldri sette vår fot i Sløvåg så lenge Emblem er der, sier Svein Espeland.

Selskapet har fått det aller meste av utestående. Kravet nå er ca. 10.000. — Hver gang vi har levert en regning, har de sagt at vi har gjort noe feil og kommet med motregninger. Vi fikk beskjed om at vi hadde gjort så mye galt at vi egentlig burde betalt for å få være der.

Ifølge Espeland er Emblems selskaper ikke lenger velkommen som kunder.

— Vi har hatt utstyr på lasteplanet inntil vi har funnet ut hvor det skulle. Da har vi lastet det av.

Emblem: - Da vet du mer enn meg. Hvis de har et krav må de jo følge det opp. Dessuten var det vi som sa opp avtalen.

Per Tore Lunde var en periode agent for Fensfjord Marine og Hasan Tank gjennom Sløvåg Skipsservice.

Da pengene ikke kom, gikk han til Fjell forliksråd med et krav om 400.000 kroner.

— Jeg fikk et motkrav på 2,8 millioner kroner. Jeg skjønte ingenting, sier Lunde. I tillegg anmeldte Emblem Lunde for underslag. Saken ble henlagt.

Emblem: - Vi mener han ikke gjorde jobben sin. Derfor motkravet. Vi kunne selvsagt brukt masse tid på å tilbakevise sånt, men jeg er drittlei. Vi gidder ikke bruke tid på en mann som er ute etter å lage faenskap for oss.

West Piping ble leid inn i april 2001 av Hasan Tank til å legge rør i Sløvåg. Av kontrakten på nær 900.000 kroner hadde selskapet om lag 350.000 utestående inntil nylig. Da hadde administrativ leder Jone Hovland gitt beskjed om å hente alt utstyret to ganger. Siste gang for godt.

— Siden har vi bare hatt utgifter til advokater i denne saken.

De to partene har i lengre tid kranglet om kvaliteten på arbeidet. Men West Piping hadde gode kort på hånden. Hasan Tank var avhengig av dokumentasjonen på arbeidet for å sette anlegget i drift. Partene er nå forlikt.

Emblem: - De har hatt problemer med å få pengene sine, ja. Hadde det ikke vært for at vi måtte ha papirene, så hadde de aldri fått betalt. De har gjort et stykke arbeid som ikke ble godkjent.

Konklusjonen fra dem som har testet er at arbeidet er «Godt nok for sitt bruk, men ikke i samsvar med hva man krever av en sveis».

- Jækla greit forhold

Selmer fikk kontrakt på å kjøre bort store steinmasser. - Vi hadde hørt at mange andre har hatt problemer der ute. Derfor startet vi ikke før vi fikk et forskudd, forteller avdelingsleder Bernt Jensen i Selmer Skanska Anlegg, som «stort sett har fått det de skal ha».

Jensen forteller at de fakturerte hyppig, og ikke gjorde noe før pengene sto på konto.

Emblem: - Jeg synes vi har hatt det jækla greit med dem. Vanligvis betaler man inn et forskudd på 10-15 prosent. Det har vi faktisk sluppet å gjøre denne gangen.

A-tek Ingeniørfirma var frem til april 2001 konsulent for Hasan Tank/Vestkran. Ifølge Jonny Edvardsen trakk de seg fra kontrakten som følge av uenighet om arbeidet selskapet hadde gjort. Han forteller at de ikke har noe utestående i dag, men at de har vært nødt til å jobbe mye for å få betalt.

Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap (GMU) eier tomten i Sløvåg. De har leaset ut en stor del av det til Fensfjord Marine. En rekke innbetalinger skal ha kommet sent, og det har vært diskusjoner om hvor mye leien skal være. GMU er i dag i en veldig anstrengt økonomisk situasjon.

Emblem: ý Vi har vært uenige om hva vi får i forhold til hva vi betaler for. Vi har satt på tommeskruene for å få litt action.

DAMPVEIVALSER: Trond Emblem (t,v.) og Harald Sandtorv styrer virksomheten langs sjøkanten i Sløvåg. - En må være titt dampveivals for å komme frem her i verden, sier Emblem.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ