JØRN-ARNE TOMASGARD

Så langt har politiet kun vist bort skrålende nattebadere. I helgen kommer de til å anmelde, hvis det er grunnlag for det.

— Det kan bli dyrt å nyte utepilsen på offentlig sted i helgen, advarer Agnar Berland, leder for patruljeseksjonen ved Sentrum politistasjon.

Politiet i Bergen har før denne helgen funnet frem paragrafer i loven som gjelder beruselse og forstyrrelse av nattero.

Bakgrunnen er blant annet at beboere på Verftet har klaget på fyll og bråk like utenfor soveromsvinduene de siste nettene. Bryggen utenfor boligene på Verftet er blitt et av byens mest populære badesteder denne sommeren.

Varme, sol og øl henger sammen for mange. Helgen kan fort bli travel for politiet.

— Forstyrrelse av alminnelig fred og orden i beruset tilstand kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, sier Gunnar Fløystad, politiinspektør i Hordaland politidistrikt.

— Bøtene kan bli fra 2500 kroner og oppover. I alvorlige tilfeller, med forulempning av personer, trusselliknende og aggressiv oppførsel, kan bøtene komme opp i 10.000 kroner, advarer Fløystad.

Skrik og fyll straffes

Lov om drukkenskap, paragraf 17, sier at: «Den som forsettlig eller uaktsomt hensetter seg i en beruset tilstand, hvor han forstyrrer den alminnelige fred og orden ... straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder».

Fløystad viser også til paragraf 350 i Straffeloven: «Med bøter eller fengsel i inntil to måneder straffes den som ved slagsmål, skrik, fornærmelig oppførsel eller annen utilbørlig atferd forstyrrer den alminnelige fred og orden... På samme måte straffes den som ved skrik, støy eller på annet vis uten skjellig grunn forstyrrer omgivelsenes nattero ...».

Det vil si at du kan bli straffet om du klink edru tar nattbad med skrik og skrål på bryggen på Verftet.

Beboerne på Verftet har hengt opp et skilt der de ber om ro etter klokken 22.00. Fløystad sier at politiet i forhold til nattero først vil gripe inn etter klokken 23.00. Kommer til å anmelde

Når det gjelder tilgrisingen som noen badegjestene står bak, kommer ikke politiet til å slå ned på det.

— Det finnes forskrifter vedrørende tilgrising av offentlig sted. Men vi konsentrerer oss først og fremst om ordensforstyrrelser, sier Fløystad til Bergens Tidende.

Politioverbetjent Agnar Berland, leder for patruljeseksjonen ved Sentrum politistasjon, anslår at de har hatt én til to meldinger fra beboere på Verftet hver natt så lenge finværet har vart.

— Det har vært en del drikking og forstyrring av ro og orden. Det har vært grunnlag for de klagene vi har fått. Så langt har vi bare vist bort dem det gjelder, sier han.

— Men er det grunnlag for anmeldelse, kommer vi nå til å reagere, sier Berland.

Han sier at politiet ikke kommer til å gjennomføre noen spesiell aksjon mot Verftet i helgen, men at de vil reagere på klager så sant de har kapasitet.

Dyr utepils

Berland sier at politiet spesielt kommer til å se etter drikking på offentlig sted denne helgen. Erfaringsmessig tar mange solende og badende bergensere med seg øl ut i parker og til badesteder når det er sol og varmt.

Drikking på offentlig sted kan straffes med bot på 2000 kroner.

— Drikking på offentlig sted er straffbart. Vi er ikke ute etter å forsure, men vi legaliserer ikke dette selv om det er pent vær. Foregår det forstyrrende drikking på offentlig sted, kommer vi til å gripe inn. Det kan bli dyrt å nye utepilsen på offentlig sted, advarer Berland.

Fløystad sier det slik:

— Det er forskjell på å ta en øl på Nordnes og et vorspiel med fyll og bråk. Man kommer langt med sunn fornuft.