Hvis laksenæringen kuttet på bruken av to omstridte lusemidler, skulle Miljøvernforbundet avstå fra planlagte aksjoner mot norsk laks i utlandet.

Nå er avtalen brutt, mener Oddekalv, og truer med en internasjonal svertekampanje.

Regjeringen fryktet ifølge Adresseavisen at Oddekalv skulle gjøre ubotelig skade på Norges lakserykte og undertegnet derfor en avtale om bruken av diflubenzuron og teflubenzuron i laksefôret. Virkestoffene har i flere tiår vært brukt mot insektplager i jordbruket.

Resistente

Bruken av stoffene stoppet opp etter at avtalen ble signert i februar 1999 og oppdretterne har benyttet andre medikamenter. Men etter at lakselusa er blitt resistent mot disse, pøses de omstridte kjemikaliene igjen ut i norske laksemerder.

Siden midten av august er det brukt, eller planlagt brukt, teflubenzuron og diflubenzuron på til sammen 48 steder langs kysten. Dette gjelder blant annet selskapet Sinkaberg-Hansen, hvor fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sin familie eier over 40 prosent av aksjene.

Det får Kurt Oddekalv til å reagere.

— Dette er det groveste tillitsbruddet jeg har opplevd fra fiskerinæringen og myndighetene. At ministerens eget selskap bryter denne kontrakten, forteller ikke bare at hun er inhabil i jobben som minister, men også hvordan hun forholder seg til avtaler, sier Oddekalv.

Han bekrefter at det kan bli aktuelt med aksjoner.

Aksjoner

— Vi samarbeider med organisasjoner som jobber med miljø- og matvaresikkerhet i land som Japan, USA, Frankrike og Tyskland, og vil nå vurdere om vi skal ta kontakt med disse for å sette i gang aksjoner, sier han.

Oppdrettsbransjen angrer på at den lot seg presse til å inngå en avtale med Oddekalv og mener at påstandene om miljø- og kreftfare ikke stemmer.

— En del av avtalen var at Havforskningsinstituttet skulle undersøke om det var forbundet med fare å bruke stoffene. Rapporten viste at det er det ikke. Vi mener å ha oppfylt avtalen på det punktet, sier Are Kvistad, informasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Fiskeriminister Lisbeth-Berg Hansen ønsker ikke å kommentere saken.

Synspunkter? Del dem med leserne her.